2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Mons. A. Svarinskas ryžtasi aukai

Vyčio Kryžiaus ir Šaulių Žvaigždės ordinų kavalierius, monsinjoras Alfonsas Svarinskas kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl paskutinių įvykių Lietuvoje. Aptaręs tragiškus Lietuvos istorijos puslapius, ilgametis sovietinių lagerių kalinys išsako savo ir kitų žmonių skausmą dėl teisėjos Neringos Venckienės likimo. Apgailestaudamas, kad tik trys Tėvynės Sąjungos atstovai balsavo prieš N. Venckienės neliečiamybės atėmimą, mons. A. Svarinskas ryžtasi atsėdėti N. Venckienei skirtą bausmę, kad ji galėtų dar dirbti kaip teisininkė Lietuvai naudingą darbą. „O aš Lukiškėse galėsiu kalbėti Rožinį. Man atrodo, kad kalbėti Rožinį savo bute ar Lukiškėse yra tas pats, nes Lukiškėse sėdėjau keliskart po kelis mėnesius. Manau, kad šitą misiją atlikti nebus sunku, nors man 89-ieji metai, ir visos bausmės atsėdėti galiu ir nespėti, bet manau, kad atsiras Lietuvoje žmonių, kurie pratęs mano pradėtą auką. O man, kaip kovotojui už Dievą ir Tėvynę, jokia auka nėra svetima ir didelė“, – savo kreipimąsi baigia mons. A. Svarinskas (visą pareiškimą spausdinsime kitame numeryje).


Atminimo lenta Jonui ir Jurgiui Dobkevičiams

Prie atidengtos memorialinės lentos

Kovo 12-ąją ant pastato, kuriame gyveno Jonas ir Jurgis Dobkevičiai ir kuriame 1925–1932 metais veikė Vengrijos Karalystės konsulatas, buvo atidengta atminimo lenta.

Kovo 12-oji – Lietuvos karinių oro pajėgų diena. Šia proga Lietuvos karinių oro pajėgų iniciatyva ir Kauno miesto savivaldybės administracijos rūpesčiu buvo pagerbtas buvęs Vengrijos karalystės konsulas, buvęs Lietuvos Respublikos finansų ministras, pirmasis Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas Jonas Dobkevičius ir jo sūnus, unikalus Lietuvos karo aviacijos maksimalistas  –  lakūnas, konstruktorius, bandytojas vyresnysis leitenantas Jurgis Dobkevičius.


Garliavos mokyklai suteiktas Adomo Mitkaus vardas

Kauno rajono savivaldybės taryba Garliavos vidurinei mokyklai suteikė Adomo Mitkaus vardą.

Posėdyje dalyvavo Vytautų klubo prezidentas Vytautas Vasiliauskas, A. Mitkaus anūkė Ramunė Malinauskaitė, kiti šio žymaus švietimo darbuotojo giminaičiai. Dar yra nemažai garliaviškių, kurie su didele pagarba prisimena prieškario Garliavos pradžios mokyklos direktorių A. Mitkų. Aktyvus pedagogas tuo pat metu buvo Garliavos Šaulių kuopos vadas, koordinavo skautų, jaunalietuvių, pavasarininkų veiklą. Adomas ir Ona Mitkai dažnai rengdavo popietes vaikams ir vakarus suaugusiesiems, valstybinių švenčių minėjimus, eitynes. Lietuvą okupavus sovietams, 1941 m. birželio 14. Mitkų šeima patyrė represijas. A. Mitkus, jo žmona Ona bei dvi paauglės dukros Laima ir Vytautė buvo ištremti į Sibirą. Šeimos galva buvo išvežtas pirmuoju ešelonu, žmona ir dukros – antruoju. 1942 m. rugpjūčio 22 d. A. Mitkus Sverdlovsko lageryje buvo sušaudytas. Giminių liudijimu, jo palaikai ilsisi nežinomame kape. Ramunės Malinauskaitės mama Laima iš Altajaus pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Vėliau į Tėvynę parvažiavo ir Ona Mitkuvienė su jaunėle dukra. Po kelių dešimtmečių A. Mitkaus dukros iš sovietinės valdžios gavo dokumentą, kad tėvas reabilituotas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija