2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Garliavos mokyklai suteiktas Adomo Mitkaus vardas

Kauno rajono savivaldybės taryba Garliavos vidurinei mokyklai suteikė Adomo Mitkaus vardą.

Posėdyje dalyvavo Vytautų klubo prezidentas Vytautas Vasiliauskas, A. Mitkaus anūkė Ramunė Malinauskaitė, kiti šio žymaus švietimo darbuotojo giminaičiai. Dar yra nemažai garliaviškių, kurie su didele pagarba prisimena prieškario Garliavos pradžios mokyklos direktorių A. Mitkų. Aktyvus pedagogas tuo pat metu buvo Garliavos Šaulių kuopos vadas, koordinavo skautų, jaunalietuvių, pavasarininkų veiklą. Adomas ir Ona Mitkai dažnai rengdavo popietes vaikams ir vakarus suaugusiesiems, valstybinių švenčių minėjimus, eitynes. Lietuvą okupavus sovietams, 1941 m. birželio 14. Mitkų šeima patyrė represijas. A. Mitkus, jo žmona Ona bei dvi paauglės dukros Laima ir Vytautė buvo ištremti į Sibirą. Šeimos galva buvo išvežtas pirmuoju ešelonu, žmona ir dukros – antruoju. 1942 m. rugpjūčio 22 d. A. Mitkus Sverdlovsko lageryje buvo sušaudytas. Giminių liudijimu, jo palaikai ilsisi nežinomame kape. Ramunės Malinauskaitės mama Laima iš Altajaus pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Vėliau į Tėvynę parvažiavo ir Ona Mitkuvienė su jaunėle dukra. Po kelių dešimtmečių A. Mitkaus dukros iš sovietinės valdžios gavo dokumentą, kad tėvas reabilituotas.

Kaip pranešė Kauno rajono savivaldybė, garliaviškiai jau keletą metų puoselėja A. Mitkaus atminimą. Skulptorius Kęstutis Lanauskas šiam šviesuoliui sukūrė akmeninį paminklą, mokykloje veikia nedidelis muziejus buvusiam direktoriui atminti. „Esu dėkinga, kad senelio vardas liko nepamirštas, tikiuosi, kad jo pavyzdys skatins dabartinį jaunimą elgtis pilietiškai, patriotiškai“, – vienbalsiai balsavusiems Kauno rajono tarybos nariams dėkojo R. Malinauskaitė.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija