2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Rusijos piligrimai Lietuvoje

Vladimiro katalikų piligriminė kelionė Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio keliais

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Tėvas Sergiejus Zujevas (kairėje)
su grupele piligrimų, prieš
išvykstant į Lietuvą, Vladimire
prie Švč. Mergelės Marijos,
Rožinio Karalienės, bažnyčios

2010 ir 2012 metais keturis kartus keliavau į Rusiją, į Vladimirą, ir turėjau galimybę pagarsinti ten lageryje mirusio Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą. Tai sulaukė gražaus atgarsio bei susidomėjimo šia Lietuvai brangia asmenybe. Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios katalikai ir nuo 2004 metų šioje parapijoje dirbantis kunigas t. Sergiejus Zujevas panoro daugiau sužinoti apie arkivyskupą M. Reinį, pamatyti Lietuvoje atliktus nors ir negausius darbus įamžinant jo vardą, pavaikščioti M. Reinio takais. Kadangi šie metai popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metais, o lapkričio 8 d. sukaks 60 metų nuo Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio mirties, tėvo S. Zujevo ir lietuvio verslininko, aktyvaus minėtos bažnyčios parapijiečio Ramūno Babensko skatinama Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, parapijos katalikų grupelė išsirengė į neįprastą piligriminę kelionę Lietuvoje Dievo tarno Mečislovo Reinio keliais. Iš tiesų kelionė planuota jau 2011 metų vasarą, deja, dėl įvairių aplinkybių, jos nepavyko įgyvendinti.

Balandžio 29 – gegužės 3 dienomis Lietuvoje Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio keliais keliaus Vladimiro prie Kliazmos Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, katalikų bažnyčios septyni parapijiečiai su dvasios vadu kunigu t. Sergiejum Zujevu: Ramūnas Babenskas, Liuiza Gribovskaja su vyru Stanislavu Gribovskiu, Liubov Kutseva, Liubov Liugge, Aleksandras Norkinas ir Raisa Šaulova. Piligrimai lankysis Vilniuje, Utenoje, Daugailiuose, Madagaskare, Skapiškyje, Kupiškyje, Kryžių kalne, Šiluvoje ir Kaune. Numatyta aplankyti M. Reinio įamžinimo vietas Vilniuje: Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) M. Reinio auditoriją, Genocido muziejų, Vingio parkas, Lietuvių katalikų mokslo akademiją, Šv. Mikalojaus bažnyčią, Vilniaus Arkikatedrą, pasimelsti Dievo Gailestingumo šventovėje, Aušros Vartuose, Šv. Jonų, Švč. Trejybės bažnyčiose. Rusijos piligrimai lankys M. Reinio įamžinimo vietas Daugailiuose (Utenos r.): pagrindinės mokyklos muziejų, parapijos kapines, Šv. Antano Paduviečio bažnyčią ir šventoriuje esantį simbolinį M. Reinio kapą, gimtąjį Madagaskaro kaimą.


Jie pamatys ir kitas M. Reinio įamžinimo vietas: Skapiškyje (Kupiškio r.), kur pastatytas M. Reiniui koplytstulpis, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią, kuri puošiasi M. Reinio biustu... LEU M. Reinio auditorijoje balandžio 29 d. 10 val. ryte planuojamas piligrimų susitikimas su universiteto rektoriumi, pedagogais, studentais, įvairiais atsakingais darbuotojais, dvasininkais. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namuose gegužės 1 d. 9,30 val. numatytas susitikimas su Utenos bei Zarasų rajonų savivaldybės merais Alvydu Katinu ir Arnoldu Abramavičiumi, kitais atsakingais darbuotojais, Utenos bei Zarasų dekanatų dekanais: kun. Henriku Kalpoku ir kun. Remigijum Kavaliausku, Utenos dekanato kunigais. Gegužės 2 d. 9 val. ryte piligrimų laukia susitikimas Skapiškyje (Kupiškio r.) su miestelio bei rajono vadovais, švietimo bei kultūros darbuotojais, spaudos bei visuomenės atstovais, Skapiškio bei aplinkinių parapijų kunigais. Piligrimams bus organizuota panoraminė ekskursija po Vilnių, jie aplankys Vilniaus valstybinio universiteto ansamblį, paskui vyks į Kryžių kalną, Šiluvos koplyčią ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką, Šiluvoje susipažins su vienuolės s. Reginos Teresiūtės fotoparoda „Iš Šventosios Žemės“.

Nuoširdžiai kviečiame galinčius dalyvauti šv. Mišių aukoje melstis kartu su piligrimais Vilniaus Arkikatedros Kankinių koplyčioje balandžio 29 d. 14.45 val. ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje balandžio 30 d. 11.00 val., Daugailiuose (Utenos r.) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje gegužės 1 d. 13.30 val., Pranciškonų Kryžių kalno vienuolyno bažnyčioje gegužės 2 d. 16.30 val., Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje gegužės 3 d. 7.30 val. Tegul mus visus sujungia maldos bendrystė šiais – Tikėjimo – metais, kad tinkamai pasirengtume Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio 60-ųjų mirties metinių paminėjimui 2013 m. lapkričio 8 d.

Tai – pirmoji tokia piligriminė kelionė ir nuostabu, kad ją atlieka ne lietuviai, o rusai bei kitų tautų katalikai, gyvenantys lietuviams ir šiandien su skausmu prisimenamoje kančios ir siaubo vietoje – Vladimire, kuris kartu yra ir vienas iš žinomiausių ir svarbiausių Rusijos aukso rato – žiedo (zolotoje kolco) – miestų.

Atvykusių iš Vladimiro piligrimų kelionė Dievo tarno M. Reinio keliais, tikėkime, sujudins ir privers susimąstyti ir mus, lietuvius, o gal paskatins pradėti maldingas keliones po Lietuvą ne tik Dievo tarno M. Reinio, bet ir kitų dar aštuonių Dievo tarnų bei tarnaičių vardų įamžinimo, atminties puoselėjimo keliais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija