2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Meldėsi Gyvojo rožinio nariai

Gyvojo rožinio draugijos nariams
kalba g. kan. Vytautas Marozas

Draugijos nariai prie bendro
stalo Panevėžio Šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios parapijos namuose

Jau įprasta, jog Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos nariai pirmąjį mėnesio šeštadienį susirenka bendrai maldai į vieną iš Panevėžio bažnyčių. Balandžio 6 dieną buvo meldžiamasi Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčioje. Prieš šv. Mišias buvo kalbamas Rožinis, Švč .Mergelės Marijos litanija, šv. Mišių metu melstasi bendra intencija ir už kovą mirusius Gyvojo rožinio draugijos narius.

Balandžio 7 dieną (sekmadienį) kelių būrelių nariai (jų yra 74) bendroje maldoje Sumos šv. Mišiose meldėsi Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Po šv. Mišių Panevėžio vyskupijos Gyvojo rožinio draugijos vadovės Nijolės Gylienės ir tarybos narių kvietimu būrelių nariai Šv. Velykėlių popietei rinkosi bažnyčios parapijos namuose. Popietėje dalyvavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios altaristas g. kan. Vytautas Marozas, jis susirinkusiuosius pasveikino su Prisikėlimo švente, atsakinėjo į pateiktus klausimus.

Popietės metu aptarti būrelių darbo klausimai, išdalintas naujas draugijos laikraštėlis „Marija – Dievo laiškas“, po to buvo šventinė agapė. Pasimeldę, pabendravę draugijos nariai grįžo į namus.

Ona Striškienė

Panevėžys
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija