2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vaikų Velykėlės

„Štai ir Atvelykis jau atėjo, pilna bažnyčia vaikų sugužėjo“, – tokiais žodžiais buvo pradėta Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vaikų Velykėlių šventė „Atrieda margutis“, skirta Atvelykiui. Pavasario saulutė vis labiau šildo ir džiugina mus, bet didžiausias mūsų širdyse džiaugsmas – Prisikėlimas. Kartu su Kristumi prisikėlėme ir mes naujam gyvenimui ir naujiems darbams. Kas gali būti džiaugsmingiau ir dvasingiau už šventę, vykstančią bažnyčioje – Dievo namuose? Į ją atėjo ne tik Kuršėnų miesto mokyklų mokiniai, mokytojai, garbingi svečiai, bet ir mažiausieji parapijiečiai su tėveliais, seneliais. Visiems renginio dalyviams buvo gražu stebėti mokinių pasirodymus. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos ketvirtų klasių mokiniai dainavo dainas, grojo dūdelėmis. Mokinius ruošė pradinio ugdymo mokytojos Jolanta Kazlauskaitė, Danguolė Petrulienė ir Daiva Samuilienė. 8 klasės mokinys Mantas Lukauskas akordeonu sugrojo polifoninį kūrinį. Jam padėjo pasiruošti Kuršėnų meno mokyklos muzikos mokytoja Raimonda Bakavičienė. Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokiniai – muzikos mokytojos Vaidos Vielavičienės ir pradinio ugdymo mokytojos Audronės Šiuipienės ugdytiniai – irgi dainavo, giedojo. Eilėraščius deklamavo Drąsučių mokyklos mergaitės. Jas ruošė tikybos mokytoja Daiva Gailiūtė. Susirinkusieji į šventę negailėjo plojimų. Nieko nėra gražiau ir tyriau už vaikų nuoširdumą ir atvirumą.

Po to visi buvo pakviesti susikaupti ir dalyvauti šv. Mišiose, kurias aukojo mūsų parapijos klebonas kun. Saulius Paliūnas. Vėliau klebonas, sveikindamas visus, akcentavo, kad Kristus prisikėlė tam, kad mūsų dvasia suspindėtų naujo gyvenimo spinduliais, kad Kristaus Prisikėlimo šventė turėtų būti ir mūsų didžiadvasiškumo šventė. Kun. S. Paliūnas džiaugėsi, kad tiek daug vaikų ir jaunimo susirinko į bažnyčią. Po šv. Mišių vaikų laukė įvairios užduotys: nuspalvinti margutį, nupiešti pavasarį, sukurti iš duotų raidžių eiles, margučių ridenimo varžytuvės, estafetės lauke. Nuorodos ant sienos leido vaikams pasirinkti, ką jie veiks. Daug užduočių lauke buvo paruošęs Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytojas Remigijus Čepas. Labai vaikus traukė bažnyčios viduje esantis šurmulys. Atliekant kūrybines užduotis dalyvavo ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Visiems labiausiai patiko eilėraštis, kurį sukūrė Kuršėnų Pavenčių mokyklos 4 klasės mokinė Emilija su mama Irmina. Visi galėjo pasidžiaugti ne tik savo, bet ir kitų sėkme, gauti prizų. Juos dalino Kuršėnų Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja Aušra Nemunaitė. Neliko nė vieno, kuris nebūtų gavęs dovanų.

Šventėje dalyvavo Seimo narė Rima Baškienė. Ją paįvairino ir atkeliavę iš Naisių „gandrai“. Šį kartą jie keliavo pro Kuršėnus, išgirdo vaikų šurmulį, užsuko į bažnyčią kartu su visais pabūti, pabendrauti ir pažaisti. Patys mažiausieji norėjo ir jų sparnelius paliesti. Net posmeliai buvo sukurti gandrams.

Nuoširdžiai norime padėkoti šventės rėmėjams – Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonui kun. S. Paliūnui, nestokojančiam idėjų ir įvairiausių minčių, bei „Naisių vasaros“ projektų mecenatui ir sumanytojui Ramūnui Karbauskiui. Palinkėkime jiems sėkmės ir toliau darant gerus ir gražius darbus.

Šventės visada yra laukiamos, ypač jų laukia vaikai ir iš anksto ruošiasi: dalyvauja parodose, mokosi dainų, giesmių, kuria eiles, mokosi bendravimo kultūros. Renginiai – puiki galimybė moksleiviams susitikti ir pabendrauti su kitų ugdymo įstaigų mokiniais, mažaisiais ir vyresnės kartos žmonėmis netradicinėje aplinkoje. Taip ugdomos įvairios socialinės kompetencijos. Atvelykio sekmadienį kiekvienas vaikas rado sau patinkantį užsiėmimą. Malda ir giesmė Dievo namuose suvienijo visus. Ten, kur Jėzus, žmonės gyvena taikoje, džiaugiasi ir šypsosi, dalijasi duona, gerumu, švelnumu ir myli vienas kitą.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija