2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Apie klebonavimą išskirtinio stiliaus bažnyčią turinčioje parapijoje

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčios klebonas
kun. Antanas Gutkauskas

Turbūt yra kunigų, kuriems labiau norėtųsi darbuotis prestižinėse parapijose, nes ten daugiau parapijiečių, jaunimo. Tai padeda labiau išvystyti įvairią veiklą, rinkliavų metu daugiau surenkama piniginių lėšų. Be to, patogioje geografinėje vietoje esanti bažnyčia, kai ji dar garsi savo istorine praeitimi, architektūros savitumu, pritraukia daugiau maldininkų, turistų, ir pačiam klebonui turbūt maloniau darbuotis parapijoje, kurioje stovi iškili ir didinga šventovė. Viena iš tokių bažnyčių yra Telšių vyskupijos Žemaičių Kalvarijos dekanato Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. Tai – didinga mūrinė dvibokštė neoromaninio stiliaus šventovė, Rietavą valdžiusių didikų (kunigaikščių) Mykolo Kleopo ir Irenėjaus Oginskių istorinis, kultūrinis bei dvasinis palikimas su autentiškomis iš anų laikų išlikusiomis vertybėmis, kurios yra saugomos ne tik Bažnyčios, bet ir valstybės. Nuo 2009 metų rugpjūčio Rietavo parapijos klebonu dirba kun. Antanas Gutkauskas. Tai – antroji jo klebonavimo vieta. Šiandien ir kalbamės su Rietavo klebonu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija