2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas

Beata Ivanauskienė

Antano Smetonos klubo steigėjai
Istorinėje Prezidentūroje

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Istorinėje Prezidentūroje Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas. Apie prezidento Antano Smetonos (1874–1944) reikšmę šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime kalbėjo klubo steigėjai prof. Alvydas Butkus (VDU), prof. Aleksandras Vitkus (LSMU), ats. plk. Zenonas Vegelevičius. Prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė sveikino iniciatyvą kurti Antano Smetonos klubą ir dalijosi mintimis apie galimybę pervežti prezidento palaikus iš JAV į Lietuvą. Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė kalbėjo apie mokinių pilietinį-patriotinį ugdymą ir kvietė aplankyti prezidento Antano Smetonos gimnazijos muziejų. Lietuvos šaulių sąjungos nariai Alvydas Semaška ir Dovydas Jokubauskis akcentavo Šaulių vertybių sąsajas su A. Smetonos visuomenine veikla. Audronė Vaitkutė ir Ramūnas Kazakevičius dalijosi mintimis apie A. Smetonos  asmenybę ir apie jo valdymo sukurtus stereotipus. Klubo steigimo iniciatorius doc. Raimundas Kaminskas (LSMU), padėkojęs susirinkimo dalyviams, priminė Kauno sąjūdžio iniciatyvas įamžinant prezidento Antano Smetonos atminimą ir pakvietė pasirašyti Antano Smetonos klubo steigimo deklaraciją.

Klubo steigėjai įsitikinę, kad prezidento Antano Smetonos idėjos ir vertybės yra svarbios lietuviams bei visiems Lietuvos gyventojams, išsikėlė tikslą jas viešinti bei propaguoti šiuolaikinėje Lietuvoje ir pasaulyje.

Klubas sieks inicijuoti tinkamą prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimą ir jo palaikų grąžinimą į Lietuvą, rinks istorinę, etnografinę medžiagą apie Antaną Smetoną, skleis žinias apie jo kūrybinį palikimą, kartu su įvairiais mokslo profesionalais inicijuos ir organizuos viešas diskusijas, seminarus, konferencijas apie A. Smetonos gyvenimą ir kūrybą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija