2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Su rašytojais – iš pirmų lūpų

Nijolė Kepenienė
su jaunosiomis skaitytojomis

Klaipėda. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai, rašytojai neseniai praėjusios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu kvietė kiekvieną užsukusį į Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąją biblioteką betarpiškam, neįpareigojančiam pokalbiui. Susitikimų bibliotekoje tikslas buvo panaikinti atstumą tarp rašytojo ir jo skaitytojo, suteikti galimybę bendrauti betarpiškai, kad kiekvienas bibliotekos lankytojas turėtų progą ne tik pasiklausti rašytojo, bet ir išklausyti jo patarimų. Juk individualus pokalbis su rašytoju yra kur kas veiksmingesnis nei savarankiškas bandymas susivokti knygų jūroje ir paskatina atsigręžti į praėjusių laikų literatūros korifėjus, kurie dabar nepelnytai užmiršti „ilsisi“ bibliotekų lentynose. Kiekvienas smalsus skaitytojas, betarpiškai bendraudamas su rašytoju, galėjo užduoti klausimų, ne vien tokių, kurie paprastai užduodami televizijos pokalbių šou metu, bet ir savitų, įdomių.


Kronika

Renginiai bibliotekos jubiliejui

Kompozitorius Mikalojus Novikas ir
kraštietis poetas Vytautas Barauskas

Radviliškis. Norime pasidžiaugti Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiu renginių ciklu „Knygos namų šviesoje“, skirtu 75-osioms bibliotekos veiklos metinėms. Jis pradėtas tarptautinio projekto „Man patinka skaityti knygas ČIA...“ fotografijų parodos atidarymu. Fotografijų konkursas – Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto „Knygų šviesoje“ renginys, iš dalies finansuotas Kultūros rėmimo fondo. Parodos atidarymo metu susirinkusiuosius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, konkurso vertinimo komisijos narys Rimantas Petrikas, Viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė. Renginio metu fotografijų konkurso laimėtojams įteikti diplomai ir pažymėjimai. Į renginį atvykę konkurso partneriai iš Gniezno (Lenkija) kultūros centro – tarptautinių ryšių koordinatorius Jeržas Stachoviakas ir direktoriaus asistentė Kamila Kozlovska – pasidžiaugė prisidėję prie Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto bei patikino, kad ir ateityje bendradarbiaus įgyvendinant bendrus sumanymus.


Kronika

Literatūrinės kelionės bibliotekose

Zita Sinkevičienė,

Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorė

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė Janina Čibirienė parengė projektą „Literatūrinės kelionės bibliotekose. Lazdynų Pelėda. Ar pražuvo kaip sapnas?“, skirtą Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės 145-osioms ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Šis projektas gavo Kultūros rėmimo fondo dalinį finansavimą. Jį parėmė Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės krašto muziejus. Projekto tikslas – prikelti iš užmaršties XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios Lietuvos literatūrinį palikimą, paskatinti domėtis ir vėl iš naujo atrasti Žemaitę, Šatrijos Raganą, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, Maironį ir šio krašto šviesuoles – seseris Sofiją Ivanauskaitę-Pšibiliauskienę bei Mariją Ivanauskaitę-Lastauskienę, pasivadinusias bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.


Atmintis

Vakarai su Barbora Vileišyte

Inžinieriaus Petro Vileišio (sėdi fotelyje)
broliai. Stovi (iš dešinės): Anupras
Vileišis, advokatas Jonas Vileišis,
Barboros Vileišytės tėvas, ir dr. Antanas
Vileišis. Metai nežinomi (apie 1930 m.)

Tęsiame dienoraščio, rašyto lankantis 2010 metų pavasarį pas Romoje (Italija) gyvenusią Barborą Vileišytę publikavimą. Ši paskutinė žymiojo lietuvių tautinio judėjimo dalyvio, darbštaus inžinieriaus Petro Vileišio anūkė mirė prieš metus, eidama 95-uosius. Iki paskutinio atodūsio dirbusi prie lietuvių kultūros istorijos darbų, sukauptą vertingą archyvą perdavė Vilniaus universiteto bibliotekai.

Edvardas ŠIUGŽDA

(Tęsinys. Pradžia nr. 19)

Sekmadienis

Šiandien buvome suplanavę važiuoti į Verbų sekmadienio iškilmes Šv. Petro aikštėje. Įeidami į ją gavome nusipirkti verbų – aišku, jos skiriasi nuo lietuviškųjų, bet paprastesnės kainavo nebrangiai – po tris ir vieną eurą. Mišių metų kepino saulė. Buvo džiugu Verbų sekmadienį sutikti Amžinajame mieste, Vatikano teritorijos širdyje esančioje aikštėje, ir dalyvauti Šventojo Tėvo aukojamose šv. Mišiose. Pasibaigus mišioms, žmonės pasklido po visą aikštę. Pamatę seną moteriškę, apsirengusią spalvingais tautiniais drabužiais, išsiskiriančiais iš kitų maldininkų, užkalbinome. Ji pasisakė, kad yra iš Eritrėjos (nuo Etiopijos atsiskyrusios musulmoniškos dalies – naujos valstybės). Iš nelabai sklandaus jos aiškinimo supratome, jog anksčiau ji buvo ortodoksė (tikriausiai, koptė), tačiau šeima tapo katalikiška, ji pati daug važinėja po šventas vietas (buvo Liurde, Fatimoje ir kt.). Sutikome vienuoles iš Filipinų, rusaitę iš Taškento (iš Įkūnytojo Žodžio instituto) ir kt.


Kronika

Lietuvos ilgakasės

Ilgakasių konkurso dalyvės Elektrėnų
kultūros centro scenoje

Jau devintą kartą Elektrėnų kultūros centre vyko ilgakasių konkursas. Šįkart jame dėl „Ilgakasės 2013“ titulo varžėsi 18 mergaičių iš Elektrėnų, Vievio, Kaišiadorių, Kauno ir Vilniaus. Vyriausiai – keturiolika, jauniausiai, Milijai Okunevičiūtei, – penkeri. Daugiausia – dešimt dalyvių – buvo iš Elektrėnų.

Viename konkurso etape kirpėjos Lina Olubaitė ir Margarita Jogminė matavo konkurso dalyvių plaukų ilgį. Atlikus šį darbą paaiškėjo, kad 6–10 metų amžiaus grupėje ilgiausius –  92 cm – plaukus turi Urtė Bružaitė iš Elektrėnų. 11–14 metų amžiaus grupėje ilgiausi – metro – plaukai buvo Martynos Urbonavičiūtės iš Žiežmarių. Nuo jos vos pora centimetrų atsiliko Ingos Subačiūtės iš Kauno plaukai.


Kronika

Įsukti į šokio verpetą

Bronius VERTELKA

Jaunieji Krekenavos šokėjai
ir vadovė Rita Šantarienė

Krekenavos kultūros centro šokių studija šventė 10 metų sukaktį. Joje veikia trys įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo šokių grupės: „Boružėlė“ (7–10 m.), „Padaužos“ (11–14 m.) ir „Gremik“ (15–18 m.). Pastarosios grupės pavadinimas – iš jaunųjų šokėjų vardų pirmųjų raidžių.

Šokių studijoje – Krekenavos miestelio, Linkaučių ir Žibartonių vaikai. Iš Linkaučių vežioja šokėjų tėvai, iš Žibartonių – suderinus laiką su moksleivius vežiojančio autobuso grafiku. Repeticijos vyksta po pamokų, kad nenukentėtų mokslas. Į šokių studiją priimami visi norintys. Kas mėgsta patinginiauti, savaime nubyra. Kiti ateina ne dėl to, kad pašokę išsiskirstytų. Nebūna taip, kad neišmoktų šokti valso, polkutės. Iš buvusių šokėjų jau yra studenčių. Jos – gražios ir lanksčios. Sutiktos sako, kad pasiilgsta šokių, nes pačioms reikia ne tik stropiai mokytis , bet ir stengtis užsidirbti, kad susimokėtų už mokslą.


Kronika

Džiugina talento šviesa

Krašto muziejuje atidaryta gimnazistės, kultūros ir sporto centro Dailės studijos mokinės Živilės Urbonaitės tapybos darbų paroda, tapusi didele ir gražia švente pačiai autorei, jos tėveliams, mokytojams, draugams. Eksponuojami paveikslai spinduliuoja jaunatviškai brandžios  kūrybos  šviesą, talentingos ir be galo įdomios asmenybės romantišką žvilgsnį.

Gėlių žiedai, margaspalviai laukai, svajingi saulėlydžiai, senamiesčio fragmentai ir mistiški vaizdai alsuoja šiluma bei kūrybine aistra.  Į juos tiesiog malonu ir gera žiūrėti. 


1863 metų sukilimo metai

Mini Lietuvos maironiečiai

Kun. Antanas Mackevičius –
1863 metų sukilimo vadas

Vilniaus universitete, Vinco Krėvės auditorijoje, vyko tradicinė Lietuvos maironiečių konferencija „Antanas Mackevičius ir Maironis – du mūsų tautos didžiavyriai“. Susirinko daug garbių svečių: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausieji specialistai Elona Bagdanavičienė, Algimantas Šimaitis, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona, docentas Regimantas Tamošaitis, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, solistas Maironio dainų atlikėjas Danielius Sadauskas ir kt. Dalyvavo maironiečiai ir jų vadovai iš Alytaus rajono Butrimonių, Jonavos Jeronimo Ralio, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus, VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko, Kauno Maironio universitetinės, Tauragės „Versmės“ gimnazijų, Kauno r. Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos. Visus pasveikino Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona. Apie 1863 metų sukilimą, istorinę jo reikšmę kalbėjo Rimantas Miknys.


Kronika

Iš jaunųjų lūpų – nuoširdžios dainos

Bronius VERTELKA, Nijolė GUMBINIENĖ,

Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokytoja

Žiūrovų plojimų sulaukė Simonos
Onos Vorobjovaitės ir Mindaugo
Šlapelio duetas (Kupiškio
technologijos ir verslo mokykla)

Panevėžio Muzikiniame teatre vyko IV respublikinis dainų konkursas „Laisvės pavasaris“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir miesto Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos (ji buvo šios šventės organizatorė) 85-mečiui paminėti. Atėjusius teatro foje sutiko mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis, neformaliojo ugdymo organizatorė Loreta Masiliūnienė. Šventėje dalyvavo šalies Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė, DNB banko Panevėžio skyriaus plėtros vadovas Deividas Norkūnas, M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos kapelionas kun. Pavelas Andžejevskis, šios mokymo įstaigos Alumnų klubo atstovai bei tarybos narė Ginta Česevičienė, Panevėžio Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pasiuntinė, Šv. Juozapo globos namų bendruomenės nariai, projekto „Kuriame Respubliką“ partneriai, mikrorajono gyventojai ir organizacijų atstovai, Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos mokinių popgrupė „Akimirksnis“, vadovaujama mokytojos Loretos Palavenienės. Teatro salė buvo pilna žiūrovų.


Kronika

Tegu pjesė niekada nesibaigia...

Rasa Masaitienė

Muzikos mokyklų filialų
jaunųjų pianistų festivalio
„Skambioji pjesė – 2013“
dalyviai ir vadovai

Graži, skambi, nuostabi pasaka – taip norisi apibūdinti renginį, neseniai vykusį Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo salėje. Čia tądien pirmąkart vyko respublikinis meno muzikos mokyklų filialų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė – 2013“.

Į jį atvyko jaunieji pianistai ir jų mokytojai iš Lazdijų, Raseinių, Šakių meno mokyklų, Garliavos meno mokyklos Raudondvario ir Babtų filialų, Raseinių meno mokyklos Girkalnio, Viduklės ir Ariogalos filialų. „Labai džiaugiuosi, kad išsipildė mano ir mūsų mokyklos mokytojų lūkesčiai savo mokykloje surengti didelį renginį, festivalį, kuris paskatintų meno ir muzikos mokyklų filialų fortepijono instrumento mokytojus susiburti į vieną būrį, bendrauti, dalintis gerąja darbo patirtimi, o mokinius – įgauti sceninės patirties, drąsos, pasitikėjimo savimi, koncertuoti laisvai, džiugiai ir, žinoma, surasti naujų draugų, naujo bendravimo“, – kalbėjo festivalio pirmininkė, organizatorė, vyresnioji fortepijono klasės mokytoja Džiuljeta Banienė.


Kronika

Gimtosios kalbos šventė   

Balandžio 16 dieną Krašto muziejuje vyko Ignalinos gimnazijos projekto „Kalbos gimtosios penketukas“ baigiamasis renginys, skirtas Tarmių metams. Gimnazijos mokiniai, mokytojai ir net tėveliai dalyvavo pasirinktoje mėnesį vykusio projekto veikloje: rašė diktantą, dailyraštį, atliko kalbos kultūros, etninės kultūros užduotis, varžėsi, kas geriau kalba tarmiškai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija