2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Literatūrinės kelionės bibliotekose

Zita Sinkevičienė,

Akmenės rajono Viešosios bibliotekos direktorė

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairiškių kaimo bibliotekos-filialo vyr. specialistė Janina Čibirienė parengė projektą „Literatūrinės kelionės bibliotekose. Lazdynų Pelėda. Ar pražuvo kaip sapnas?“, skirtą Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės 145-osioms ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Šis projektas gavo Kultūros rėmimo fondo dalinį finansavimą. Jį parėmė Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Akmenės krašto muziejus. Projekto tikslas – prikelti iš užmaršties XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios Lietuvos literatūrinį palikimą, paskatinti domėtis ir vėl iš naujo atrasti Žemaitę, Šatrijos Raganą, Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, Maironį ir šio krašto šviesuoles – seseris Sofiją Ivanauskaitę-Pšibiliauskienę bei Mariją Ivanauskaitę-Lastauskienę, pasivadinusias bendru Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko literatūriniai skaitymai, kūrybos apžvalgos, literatūros ir spaudinių parodos, buvo surengti konkursai-nominacijos už geriausią scenarijų pagal Lazdynų Pelėdos kūrinius, geriausią kūrinio iliustraciją, geriausią kūrybos ir gyvenimo apžvalgą. Tai skatino skaityti, domėtis ir vėl atrasti rašytojų kūrybą iš naujo.

Konferencija, skirta rašytojų pagerbimui, įvyko Papilėje, Kazio Narščiaus bibliotekoje-filiale. Čia buvo parengtos kraštotyrinės spaudinių ir kūrybinių darbų parodos. Konferencijos, skirtos rašytojos M. Lastauskienės gimimo metinėms paminėti, dalyviai buvo nuvykę į Tryškių kapines pagerbti jos atminimą. Apsilankyta ir Paragiuose, rašytojos tėviškėje, Lazdynų Pelėdos muziejuje.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto humanitarinių mokslų daktarė, naujosios literatūros skyriaus darbuotoja Ramunė Bleizgienė skaitė pranešimą „XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios moterų rašytojų kelias į viešumą“. Lektorė nušvietė Lazdynų Pelėdos kūrybinio visuomeninio gyvenimo pradžią, jos literatūrinius ryšius su rašytoju Povilu Višinskiu, Gabriele Petkevičaite-Bite ir kitais rašytojais. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Dalia Pauliukevičiutė skaitė pranešimą „Seserystė ir kūryba XIX amžiuje“, supažindino su Lazdynų Pelėdos kūryba, analizavo rašytojos kūrinius.

Konferencijos dalyvius sužavėjo Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos moksleivių sukurtas dokumentinis filmas apie rašytojas „Pro laiką spindinti dvasia“. Koncertavo Papilės kultūros namų vokalinis trio, o Gintautas Alimas atliko savo kūrybos dainas. Viena jų buvo skirta lietuvių poeto Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Lazdynų Pelėdos kūrybą savo pranešime apžvelgė Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos 11 klasės moksleivė Gintarė Lemežytė.

Paskelbti kūrybinių darbų rezultatai, pagerbti projekto dalyviai. Konferencijos dalyviai pažiūrėjo du vaidinimus pagal Lazdynų Pelėdos apsakymus. Jų scenarijų autorė ir režisierė – Akmenės kultūros namų mėgėjų teatro vadovė Reda Butnorienė.

Rašytojos M. Lastauskienės anūkas Rimantas Matulis padėkojo už Lazdynų Pelėdos pagerbimą.

Akmenės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija