2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šventoji Dvasia teikia gyvenimą

Popiežiaus Pranciškaus mokymas apie Švč. Trejybės trečiojo Asmens veikimą

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas pabrėžia
Šventosios Dvasios vaidmenį išganymui

Tikėjimo svarba

Pasitinkant ateinantį sekmadienį švenčiamą didžiąją liturginę Šventosios Dvasios atėjimo šventę – Sekmines, – norisi priminti aktualų popiežiaus Pranciškaus mokymą apie Švč. Trejybės trečiąjį Asmenį ir jo nuolatinį veikimą Bažnyčioje. Kaip tik šiai temai buvo skirta gegužės 8 dieną vykusios Šventojo Tėvo bendrosios trečiadienio audiencijos katechezė, tęsiant dar jo pirmtako popiežiaus emerito Benedikto XVI pradėtą pokalbių ciklą apie Tikėjimo išpažinimą (Credo). Iš tikrųjų Šventosios Dvasios pažinimui ir jos veikimo malonės priėmimui tikėjimas yra išskirtinai svarbus, kaip ir pasirėmimas Evangelijos žinia. Tai prasmingai akcentavo popiežius Pranciškus, kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje susirinkusią bei jį džiugiai pasitikusią net 80000 tikinčių klausytojų auditoriją. Tokiomis progomis tapo įprasta, kad prieš renginio pradžią lėtai atviru automobiliu vežamas Šventasis Tėvas ne kartą prašo sustoti ir apsikeičia sveikinimais bei trumpais pokalbiais su jo laukiančiais entuziastingais piligrimais, pabučiuoja ir laimina jų kūdikius, rodo švelnų dėmesį invalidų rateliuose esantiems neįgaliesiems ir jų globėjams.


Gerosios Motinos Marijos pamokos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus Švč. Mergelės
Marijos Didžiojoje bazilikoje
žvelgia į Romos globėjos atvaizdą

Popiežiaus antrasis vizitas į Dievo Motinos šventovę

Iškeldamas Švč. Mergelės Marijos motiniškos globos visuotinumą, popiežius Pranciškus vadovavo Rožinio maldai Romos pagrindinėje Dievo Motinai dedikuotoje šventovėje. Jau antrasis Šventojo Tėvo apsilankymas Švč. Mergelės Marijos Didžiojoje bazilikoje įvyko gegužės 4 dieną, pirmąjį Dievo Motinai skirto mėnesio šeštadienį pasimelsti, kad ji padėtų krikščionims augti tikėjime ir sėkmingai spręsti gyvenimo iššūkius. Pirmasis privataus pobūdžio popiežiaus Pranciškaus vizitas į šią baziliką, kurioje saugoma istorinė Švč. Mergelės Marijos, Romos globėjos (tradiciškai vadinamos „Salus populi romani“ – „Romos žmonių sveikatos“), ikona, įvyko kovo 14-ąją, kitą dieną po jo išrinkimo į apaštalo šv. Petro tarnystę, kai jis savo pontifikatą paskyrė Dievo Motinos globai. Beje, Šventojo Tėvo asmeniniu prašymu, gegužės 13 dieną Fatimos Dievo Motinos šventėje, Portugalijos vyskupai rinkosi į šią didžiausią šalies šventovę ir popiežiaus Pranciškaus tarnystę dedikavo Fatimoje beveik prieš šimtą metų apsireiškusios Švč. Mergelės Marijos užtarimui.


Šventosios Dvasios ugnis – užsiliepsnojimui

Kun. Vytenis Vaškelis

Sekminių dienos stebuklas – netikėtas, stulbinantis, neturintis žmonijos istorijoje analogų ir žmogaus prigimtį išaukštinantis įvykis. Tiesa, iki didingojo Šventosios Dvasios atėjimo izraelitai Sekmines šventė kaip Derliaus ir Įstatymo dovanos šventę, prisimindami, kaip Dievas ant Sinajaus kalno per Mozę sudarė sandorą su savo tauta. Bet ši Senojo Testamento šventė nė iš tolo neprilygsta krikščioniškoms Sekminėms.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija