2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pirmoji Komunija Bergene

Lietuvių vaikai Norvegijoje per Motinos dieną Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentus priėmė lietuviškai

Mantė Bendoraitytė

Lietuvių vaikų Pirmosios
Komunijos šventė Bergeno
St. Paul’o katalikų bažnyčioje

Kun. Valdemaras Lisovskis
aukoja šv. Mišias Bergeno
ir apylinkių lietuviams

Muzikinis sveikinimas. Gieda
Bjørgvin’o mergaičių choras
(vadovė Ingvill Espedal)

Pirmosios Komunijos šventėje
lietuvių vaikai uždega žvakutes

Iki šiol Norvegijoje dar nėra buvę Pirmosios Komunijos gimtąja kalba – Bergeno lietuvių vaikai turėjo unikalią galimybę pradėti šią gražią tradiciją svetur.

Pirmąjį gegužės sekmadienį, bergeniečių šeimoms buvo dviguba šventė – Pirmoji Komunija mažiesiems Bergeno lietuviams bei Mamos diena. St. Paul’o katalikų bažnyčioje šv. Mišios lietuvių kalba aukojamos vieną kartą per mėnesį. Gegužės 5-osios sekmadienį, pirmą kartą Norvegijoje, penkiolika jaunųjų lietuvaičių šv. Mišių metu priėmė Pirmąją Komuniją lietuvių kalba.

Ieškoti laimės Norvegijoje išvažiuoja ne tik jauni žmonės ar giminaičius Lietuvoje išlaikantys asmenys, bet ir šeimos su vaikais. Jie pradeda lankyti norvegiškus darželius, mokyklas. Galimybės išvykti į Lietuvą, lankytis bažnyčioje, pasiruošti ir priimti Pirmąją Komuniją vaikai paprasčiausiai neturi. Išmokti Dievo ir Bažnyčios įsakymus kaip eilėraštį Pirmajai Komunijai neužtenka. Privalu išmokti ir jų laikytis, Dievo įsakymus vykdyti.

Kai pernai kun. Valdemaras Lisovskis buvo paskirtas sielovadai Norvegijoje, Bergeno lietuvių bendruomenė kreipėsi dėl šv. Mišių lietuvių kalba, kurios vyktų kas mėnesį. Vėliau atsirado tėvelių, kurie ėmė domėtis galimybe priimti Pirmąją Komuniją. Bendrų pastangų dėka, lietuvių vaikai, gyvenantys Bergene ir jo apylinkėse, ėmė ruoštis Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams gimtąja kalba.

Pasiruošti Pirmajai Komunijai padėjo Aušra Blažauskaitė, turinti krikščioniškosios antropologinės pedagogikos magistro laipsnį bei dirbusi Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje dorinio ugdymo mokytoja. Pasiruošimas vyko sekmadieniais St. Paul’o mokyklos patalpose. „Pagrindinis tikslas buvo pasiruošti Pirmajai Komunijai, arba Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Po katechezės pamokų vaikai atliko pirmąją išpažintį. Tai būtina, kad vaikai galėtų priimti Švč. Sakramentą. Katechezės pamokos padeda vaikams tapti sąmoningesniais krikščionimis. Vaikai galės dalyvauti Šv. Mišių aukoje kartu su visais – tėvais, seneliais, draugais, parapijos bendruomene. „Jie galės nuolat bažnyčioje šv. Mišių metu priimti iš kunigo rankų Komuniją, – pasakoja Aušra. – Su vaikais kalbėjome apie svarbiausias tikėjimo tiesas, kartu dalinomės patirtimi apie Dievą. Aiškinomės, bandėme suprasti, kokiu tikslu žmonės eina į bažnyčią, kodėl meldžiasi, kodėl stengiasi gyventi dorai. Katechezės pamokos papildė vaikų įgytas žinias Lietuvoje, tikybos pamokose. Katechezės pamokose nebuvo mokymosi mintinai“, – teigia Aušra.

Tėvelių įspūdžiai įvairūs – kai kuriems iš jų Katekizmo teko mokytis vasaromis kaime pas močiutę, todėl jiems buvo sunku suprasti, kad vaikai turėjo mokytis intensyviau. Bet šventės metu visi tėvai buvo labai gerai nusiteikę, patenkinti ir dėkojo už jų vaikams suteiktą galimybę pasiruošti ir priimti Pirmąją Komuniją šv. Mišiose lietuvių kalba. Patys tėvai ketina kitais metais lankyti krikščioniškų tiesų atnaujinimo „Alfa“ kursą, kuris bus organizuojamas mokykloje „Abėcėlė“, įsikūrusioje St. Paul’o mokyklos patalpose.

Kaip sakė Bergeno lietuviu bendruomenės pirmininkė Edita Jakubkienė, Bergene šv. Mišios lietuviškai būna kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį. Žmonių susirenka labai daug, kone pilna bažnyčia. Ir per Pirmąją Komuniją atėjo daug žmonių – apie 250. Kunigo Valdemaro biuras yra Norvegijos sostinėje Osle. Jis turi pasiruošęs kiekvieno mėnesio grafiką, kur ir kada reikia aukoti šv. Mišias. Per mėnesį jis turi būtinai aplankyti kelis Norvegijos miestus: Bergeną, Stavangerį, Kristiansandą, Alesundą, Trondheimą, Drammeną, Oslą. O kur dar kiti organizaciniai reikalai ir susitikimai su žmonėmis po šv. Mišių. Bergene kunigas ruošia poras santuokai bažnyčioje, žmonės aktyviau domisi krikštynomis, klausinėja apie kitų metų Pirmąją Komuniją. Kun. V. Lisovskis tiesiog gyvena lėktuve ir keliauja pas lietuvius įvairiuose Norvegijos miestuose ir miesteliuose. O Bergene ateina daugiausiai lietuvių, lyginant su kitais miestais, kur jis aukoja šv. Mišias.

Beje, pasiruošti organizuoti ir priimti Pirmąją Komuniją lietuvių kalba buvo leista tik Bergene, norvegų kunigams sutikus. Stavangerio kunigas nesutiko, kad Pirmąją Komuniją priimti vaikai ruoštųsi lietuvių kalba. Tokia galimybė nebuvo suteikta ir kituose Norvegijos miestuose, kadangi esą visi turi integruotis ir katechezės pamokas lankyti norvegų kalba.

Po šv. Mišių vaikų, priėmusių Švenčiausiąjį sakramentą, ir visų mamyčių laukė šventinis pyragas bei muzikiniai sveikinimai.

Laimono Puišio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija