2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

 Palaimintasis Jonas Paulius II ir Lietuva

Popiežiaus ypatingojo pasiuntinio Krokuvos arkivyskupo pranešimas iškilmingoje konferencijoje gegužės 5-ąją Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje

Kardinolas Stanisławas Dziwiszas

Palaimintasis Jonas Paulius II

1. Labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę antrą kartą apsilankyti Lietuvoje ir pirmą kartą viešai prabilti man brangioje jūsų žemėje. Mano atmintyje įrašytos visos tarptautinės apaštališkosios Jono Pauliaus II kelionės, nes jose betarpiškai ir artimai dalyvavau kaip asmeninis Šventojo Tėvo sekretorius. Vis dėlto mano širdžiai ypatingai artimi palaimintojo popiežiaus vizito Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1993 metais prisiminimai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija