2013 m. birželio 7 d.    
Nr. 23
(2047)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Vakarai su Barbora Vileišyte

Su motina Olga. Varšuva, apie 1970 m.

Tęsiame 2010 metų dienoraščio apie viešnagę pas Barborą Vileišytę, gyvenusią Romoje (Italija), Antonello di Mestina gatvėje esančiame name, savo laiku buvusiame savotišku „lietuvių centru“, ištraukas. B. Vileišytė mirė 2012 m. gegužės 8-ąją, eidama 95-uosius.

Edvardas ŠIUGŽDA

(Tęsinys. Pradžia nr. 19, 20, 22)

Sekmadienis, Velykos

Važiavome į Šv. Petro aikštę. Deja, lijo, todėl apsirengėme šilčiau. Mišių nelabai girdėjosi – buvome šone prie kolonų. Įsitaisėme taip, kad tolokai matėme, tačiau buvome pakraštyje. Fotografavome lietsargių jūrą. Pamatėme šalia Ispanijos vėliavą ir ją fotografavome. Pasirodo, ją laikęs vyras kalbėjo tik ispaniškai, o šalia buvusi moteris suprato ir angliškai. Supratusi, iš kur esame, ji mūsų fotoaparatu nufotografavo šalia Ispanijos vėliavos Liviją. Paėję vidurio link, galėjome ekrane stebėti šv. Mišių eigą, net ir Komuniją priimti (Verbų sekmadienį kunigai su Komunija greitai išsiskirstė). Priėmęs Komuniją tryškau laimės džiaugsmu: štai krikščionybės lopšyje priimu šv. Komuniją, apie tai dar neseniai, prieš 20 metų, net negalėjau svajoti.


Atmintis

Bažnyčioje ir muziejuje paminėjo žymiausią kraštietį

Malda šventoriuje
prie mons. P. Butkaus kapo

NEMAKŠČIAI. Gegužės 19-ąją čia septintą kartą paminėtas iškiliausias šio krašto žmogaus – mons. Petras Butkus (1914 01 19–1934 04 16–1993 04 14), nuo 1949 metų gyvenęs Australijoje ir buvęs ne tik lietuvių sielovadininkas, bet ir aktyvus visuomenininkas, rašytojas, žurnalistas, 1982 metais apdovanotas Britų imperijos medaliu. Šio dvasininko atminimą žmonės mini jau septintus metus iš eilės. Šįkart minėjimas vyko šiek tiek kitaip nei anksčiau, nes praėjus 20 metų po jo mirties, prie šio žmogaus minėjimo pirmąkart prisijungė Senovinės technikos muziejuko žmonės, o jame nemakštiškiai turėjo galimybę ne tik pamatyti iš tolimosios Australijos atkeliavusius jo asmeninius daiktus, bet ir juos paliesti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija