2013 m. liepos 19 d.    
Nr. 29
(2053)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Merkinės dekanate

600 metų jubiliejus

Įnešami Senosios Varėnos vėliava ir herbas

Tikintieji Senosios Varėnos
Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje iškilmių dieną

Eucharistiją šventė Kaišiadorių
vyskupas Jonas Ivanauskas ir kunigai:
Darius Vėlyvis, Linas Dūkšta,
Pranciškus Čivilis, Robertas Rumšas

Iškilmės prasidėjo
procesija aplink bažnyčią

Senosios Varėnos parapijos klebonui
kun. Pranciškui Čiviliui – Garbės
piliečio vardas

Senosios Varėnos klebonas kun. Pranciškus
Čivilis – Varėnos Garbės pilietis

SENOJI VARĖNA. Šiemet švenčiame gražią Senosios Varėnos sukaktį – 600 metų jubiliejų. Šiai prasmingai progai paminėti Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyko įspūdinga jubiliejinė šventė, į kurią gausiai susirinko Senosios Varėnos bendruomenės nariai bei daugybė garbingų svečių. Tądien buvo švenčiami Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas, pašventinti Senosios Varėnos simboliai – herbas ir vėliava bei jaunimo vėliava. Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui kun. Pranciškui Čiviliui suteiktas Garbės piliečio vardas, padėkota Senajai Varėnai nusipelniusiems žmonėms.

Istorine praeitimi turtinga Senoji Varėna rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta po Žalgirio mūšio – 1413 m. sausio 9 d. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tą dieną rašytame laiške kryžiuočių ordino magistrui. Istorikai jau neabejoja, kad Varėnos žemėje XV amžiuje buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto medžioklės dvaras ir pilis, kurioje jis su savo dvariškiais praleisdavo daug laiko ne tik medžiodamas savo malonumui, bet ir kariuomenės aprūpinimo maistu tikslais.

Iškilmės prasidėjo procesija aplink bažnyčią ir šv. Mišiomis. Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Eucharistiją šventė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir penki kunigai. Šv. Mišių metu vyskupas Sutvirtinimo sakramentą suteikė 78 Senosios Varėnos bei kitų parapijų tikintiesiems. Iškilmes bažnyčioje papuošė Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono karinio orkestro bei Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos folkloro ansamblio ,,Serbenta“ koncertas. Bažnyčią papuošė ir tarptautinio vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Skambančios spalvos” ir fotografijų „Senoji Varėna fotografijose“ parodos.

Šv. Mišių metu Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pasveikino su prasminga švente visus bendruomenės narius. „Šiandien Senojoje Varėnoje – švenčių šventė. Visą bendruomenę sveikinu su Šv. Jono Krikštytojo Gimimo Eucharistija bei su gražiu jubiliejumi. Ypač džiaugiuosi, kad esate aktyvūs katalikai, kad Lietuvos jaunimo dienose šiemet dalyvavo daugiau kaip 40 Senosios Varėnos jaunimo atstovų. Už tai dėkoju kunigui Pranciškui, kuris nuoširdžiai aukojasi Dievui ir žmonėms, bei visiems aktyviems parapijos tikintiesiems už gyvo tikėjimo dvasią. Drauge dėkoju jums visiems už gerą, nuoširdžią dzūkišką širdį“. Už dailią, išpuoselėtą bažnyčią vyskupas padėkojo ir bažnyčios kūrėjams bei jos rėmėjams. Teikdamas Sutvirtinimo Sakramentą, Jo Ekscelencija linkėjo šeimų vienybės, noro ir gebėjimo atleisti, doro vaikų auklėjimo.

Po šv. Mišių vyskupas pašventino žinomo Lietuvos dailininko, heraldikos specialisto Arvydo Každailio neseniai sukurtus Senosios Varėnos herbą ir vėliavą, herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės 2013 m. balandžio 10 d. dekretu. Kaip sakė pats kūrėjas, jam ypatingai malonu buvo kurti Senosios Varėnos, kuri buvo kunigaikščio Vytauto medžioklės dvaras, herbą. Šie du Senosios Varėnos simboliai turi istorinę prasmę. Herbe ir vėliavoje pavaizduotas sidabrinis kunigaikščio Vytauto medžioklės ragas, aukso spalvos heraldinės gegnės raudoname fone. Tai – kunigaikščių spalva ir heraldikoje yra itin vertinama bei suteikiama tik seniausiems Lietuvos miesteliams.

Dar buvo pašventinta Lietuvos jaunimo dienoms skirta vėliava. Senosios Varėnos jaunimas iškilmes šventė ir pašventintą vėliavą priėmė pasipuošęs gražia Senosios Varėnos atributika – kepurėlėmis, marškinėliais, skarelėmis, ženkliukais.

Vėliau vyko Senosios Varėnos jubiliejui skirtas renginys. Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas padėkojo vyskupui J. Ivanauskui už tikintiesiems suteiktą ypatingą dvasios dovaną, visos Senosios Varėnos bendruomenės vardu pasveikino vyskupą su vardo diena. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja bei renginių, skirtų Senosios Varėnos 600-sioms metinėms paminėti, organizacinio komiteto pirmininkė Laima Vilbikienė vyskupui įteikė margaspalvę gėlių puokštę.

Senosios Varėnos bendruomenę su jubiliejumi pasveikino Seimo narys Algis Kašėta. „Nedaug Lietuvos miestelių turi tokią gražią istoriją. Linkiu, kas Atgimimo pradžioje statyta bažnyčia stovėtų per amžius, kad Jūs niekada nepatirtumėte tokių išbandymų, kokius patyrė Jūsų protėviai“, – palinkėjo Seimo narys.

Meras V. Mikalauskas su Senosios Varėnos jubiliejumi pasveikino visus bendruomenės narius. „Ši gyvenvietė istorijos kelyje patyrė daug išbandymų ir nesėkmių, bet džiaugėsi ir gražiomis akimirkomis. Džiugu, kad Senoji Varėna visais laikais turėjo iškilių žmonių, kurie dideliais bei paprastais kasdieniais darbais puoselėjo ir tebepuoselėja savo kraštą. Kunigaikštis Vytautas, matyt, ne veltui pasirinko šią gražią vietovę. Senoji Varėna garsi talentingais žmonėmis, čia gimė M. K. Čiurlionis, talentinga teatro režisierė Dalia Tamulevičiūtė, daugybė talentų, gimusių čia, pasklido po pasaulį ir garsino bei garsina Senosios Varėnos vardą. Čia dirbo ne viena nusipelniusių pedagogų, gydytojų bei kitų profesijų žmonių karta. Išskirtinai dėkoju pedagogams, išugdžiusiems meilę savo kalbai ir savo gimtajam kraštui. Su gražia švente sveikinu ir visus kraštiečius, kurie savo gražiais darbais bei parama prisideda prie Senosios Varėnos klestėjimo. Dėkoju žmonėms, kurie į Senąją Varėną „sugrąžino“ M. K. Čiurlionį ir kurių dėka šioje šventovėje skamba dieviška muzika. Linkiu, kad kiekviena diena, kiekvieni metai ir kiekvienas dešimtmetis Senajai Varėnai paliktų neišsenkančią dvasios dovaną. Mylėkite savo kraštą, puoselėkite, kad jis būtų gražus ne tik Jums patiems, bet ir visiems, jame besilankantiems“, – linkėjo rajono vadovas. Meras V. Mikalauskas pašventintą herbą ir vėliavą įteikė klebonui kun. P. Čiviliui ir Varėnos seniūnijos seniūnui Juozui Balevičiui.

Rajono vadovas Senajai Varėnai nusipelniusiems bendruomenės nariams, kraštiečiams bei rėmėjams įteikė Padėkos raštus ir šiai progai sukurtus ženkliukus, dėkojo už dideles ir nuoširdžias pastangas su ypatinga meile ir pagarba dirbti Senajai Varėnai ir jos žmonėms.

Padėkos raštais Senajai Varėnai nusipelniusius žmones apdovanojo ir klebonas kun. P. Čivilis.

Ypatingu iškilmių akcentu tapo jubiliejiniais metais išrinkto Senosios Varėnos Garbės piliečio apdovanojimai. Meras V. Mikalauskas Garbės piliečio medaliu papuošė Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos kleboną kun. P. Čivilį už nuoširdų ir nenuilstamą rūpinimąsi žmonėmis, už kilnius darbus, aktyvią visuomeninę veiklą Senosios Varėnos bendruomenei.

Rūta Averkienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija