2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Lietuva – Europoje labiausiai nuo komunistinio totalitarizmo nukentėjęs kraštas

Tuskulėnų memorialo teritorijoje rugpjūčio 23-iąją atidaryta ir iki rugsėjo 30-osios dar veiks tarptautinė kilnojamoji paroda „Totalitarizmas Europoje. Fašizmas – nacizmas – komunizmas“ supažindina su XX amžiuje nusikaltimus vykdžiusiais diktatoriniais režimais. Labiausiai dėmesys kreipiamas siekiant atskleisti tų režimų vadovų ir svarbiausių pagalbininkų nusikaltimus.

Lietuvoje prie šios parodos atidarymo labiausiai prisidėjo ir organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras ir jo darbuotojai. Ir surengta ekspozicija, ir anglų kalba išleistas fotoalbumas, ir lietuvių kalba išleista tekstinė medžiaga, atskleidžianti nusikaltimų mastą (nors ne visur tiksliai ir išsamiai), parodo abiejų ideologijų panašumą valdant pajungtas tautas. Ypatingas dėmesys kreipiamas į nusikaltimus prieš žydus, romus (čigonus) ir kai kurias kitas tautas, tačiau yra daug duomenų iš represijų prieš kamienines tautas. Surinkta medžiaga skirstoma į du laikotarpius – nacizmą ir komunizmą. Beje, kažkodėl šalia nacizmo išskiriamas ir fašizmas, kuris, kaip žinoma, egzistavo Musolinio valdomoje Italijoje ir faktiškai nusikaltimų prieš žmoniją nevykdė, išskyrus parodos albume pateiktus duomenis apie Slovėniją (itališkasis Musolinio fašizmo režimas buvo sudaręs sąjungą su Vokietijoje įtvirtintu nacizmu). Tokia duomenų suvestinė leidžia pažvelgti ir į nusikaltimų mastą ir jų pasekmes Lietuvoje, lyginant su kitomis šalimis. Beje, kai kurių duomenų rūšys skiriasi pagal nusikaltimus ir tautas ir todėl ne visada lengvai galima juos palyginti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija