2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pašventintas Andriškių Žemaičių giminės kryžius

Žemaičių kryžiaus šventinimo akimirka.
Dešinėje – kun. Gediminas Marcinkevičius

Andriškių kaime, gražiame Šeimenos slėnyje, Klausučių seniūnija ir Žaliosios V. Žemaičio pagrindinė mokykla nuolat puoselėja ir gražiai tvarko iškilaus lietuvio, miškininko ir etnologo Vinco Žemaičio tėviškę. Čia, iš kur po pasaulį pasklido plati Žemaičių giminė, rugpjūčio 18 dieną pašventintas kryžius. Kryždirbio Albino Alkevičiaus išdrožtas išraiškingų formų kryžius iškilo kun. Kęstučio Žemaičio (JAV) iniciatyva. ,,Prieš 30 metų amžinybėn iškeliavo mano tėvelis, 80 metų būtų šventęs mano brolis, diplomatas Algirdas Žemaitis“, – kryžiaus pašventinimo išvakarėse rašė kun. Kęstutis Žemaitis. Iš šios sodybos po pasaulį pasklido 199 Žemaičių giminės palikuonys. Per 50 jų susirinko į kryžiaus pagerbimo iškilmes. Seniūnės Gemos Skystimienės rūpesčiu ne tik iškilo kryžius, bet ir surengta jaudinanti šventė. Ją pradėjo Žaliosios V. Žemaičio pagrindinės mokyklos pradinukai (mokytoja Virginija Denutienė). Vaikų nuoširdus žodis, žvakelės ir gėlės prie kryžiaus – pagarba žmogui, kurio vardu pavadinta jų maža mokyklėlė.

Kryžių pašventino Virbalio klebonas kun. Gediminas Marcinkevičius, muziejininkė Aušra Mickevičienė ąžuolo lapų vainiku pagerbė kryždirbį Albiną Alkevičių. Vinco Žemaičio nuopelnus Lietuvai priminė žurnalistas Bernardas Šaknys.

Andriškių Žemaičių giminės atstovė Laima Grigienė džiaugėsi, kad kryžius iškilo daugelio žmonių rūpesčiu. Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos urėdas L. Bužinskas dovanojo ąžuolą, krašto muziejus talkino parenkant jo formą, Klausučių seniūnija vykdė statybos darbus. ,,Tai – pagarba Vincui Žemaičiui, kuris visąlaik savo darbuose ragino lietuvius susirūpinti savo tautos išlikimu, rodyti meilę ir atidumą artimui, daryti laimingus ir save ir kitus“, – sveikinime iš Amerikos rašė V. Žemaičio sūnus Kęstutis ir jo brolio šeimos nariai.

Antanas Žilinskas

Vilkaviškio rajonas
Bernardo Šaknio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija