2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio liudijimas šiandienai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus tapo
pirmuoju apaštalo šv. Petro
įpėdiniu, apsilankiusiu Asyžiaus
vyskupo Išsirengimo salėje,
kurioje prieš aštuonis amžius
šv. Pranciškus nusimetė rūbus
savo tėvo ir tuometinio
vyskupo Gvido akivaizdoje,
taip parodydamas, kad dėl
Dievo atsisako viso kito

Popiežiaus įspūdinga homilija

Popiežius Pranciškus vizito į Asyžių metu priminė didžiojo šventojo, gyvenusio XII ir XIII amžiaus sandūroje, kurio vardą pasirinko išrinktas į apaštalo šv. Petro sostą, aktualų liudijimą ir mokymą. Praėjusį penktadienį, spalio 4-ąją, Šv. Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės dieną, aukodamas šv. Mišias tūkstančiams piligrimų Asyžiaus aikštėje, kuri, kaip ir greta stovinti impozantiška bazilika, pavadinta Šv. Pranciškaus vardu (Piazza San Francesco), Šventasis Tėvas homilijoje pirmiausia padėkojo Dievui už tai, ką Jis apreiškė prieš 785 metus kanonizuotam gausiausios katalikiškos vienuolijos įkūrėjui (beje, į Bažnyčios altoriaus garbę šv. Pranciškus buvo pakeltas praėjus vos dvejiems metams po jo mirties, 1226-aisiais).


Šeima – tikėjimo šviesoje 

Kun. Vytenis Vaškelis

Besiplečiant sekuliariam bei vartotojiškam visuomenės gyvenimo būdui, kai daugelio jos narių protuose ir širdyse vyksta moralinė vertybių devalvacija, kiekvienos krikščioniškos šeimos puoselėjama dvasinė branda įgyja vis didesnę svarbą. Kas gali labiau padėti namiškiams ar pažįstamiems, kurie dėl įvairių priežasčių yra atsiriboję nuo tikėjimo į Kristų, jei ne tie šeimų nariai, kurie pirmiausia malda užtaria aplinkinius ir tiki, kad, Jo malonės valandai atėjus, Dievo artumo pradės ieškoti ir tie, kurių viduje dar „snaudžia“ nepažadintas ne šio pasaulio Karalystės (žr. Jn 18, 36) ilgesys...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija