2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Mokyklai – Meilės Lukšienės vardas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
atidengia lentą, žyminčią,
kad Marijampolio vidurinė mokykla
pavadinama Meilės Lukšienės vardu

Apdovanojamas buvęs Marijampolio
vidurinės mokyklos direktorius
Algimantas Masaitis.

Prezidentė su Marijampolio
Meilės Lukšienės vidurinės
mokyklos bendruomene
Džojos Gundos BARYSAITĖS
(president.lt) nuotraukos

Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, spalio 4-ąją, Vilniaus rajono Marijampolio vidurinei mokyklai suteiktas Meilės Lukšienės vardas. Jo suteikimo iškilmės dalyvavo prezidentė Dalia Grybauskaitė, M.Lukšienės  dukra habil. dr. Ingė Lukšaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Iškilmėse kalbėjusi prezidentė D. Grybauskaitė sakė, kad labai džiaugiasi, kad šiuo vardu pavadinama būtent ši mokykla – pirmoji lietuviška vidurinė mokykla Pietryčių Lietuvoje, pavasarį išleisianti penkiasdešimt penktąją abiturientų kartą. „Buvote ir esate ištikimi tiems idealams, kurie buvo pamatiniai ir Meilei Lukšienei. Puoselėjate Lietuvos kultūrą, saugote šios žemės papročius ir stengiatės nepamiršti, kad pilietiškumo, kūrybingumo ir pagarbos kitam mes išmokstame šeimoje ir mokykloje. Mokytojo vaidmuo kultūrai yra išskirtinis. Tai žmonės, kurie kantriai ir atsakingai jungia mus visus bendram tikslui – mąstančiai ir kuriančiai Lietuvai, atsidavusių piliečių Lietuvai. Linkiu, kad Meilės Lukšienės vardas sutelktų Jus visus į vieną didelę šeimą. Kad šis vardas įkvėptų mokytis ir mokyti, pažinti, suprasti ir kurti.  Šiandien to reikia mums visiems – Laisvos Lietuvos kūrėjams“, – sakė Prezidentė.

Šios mokyklos ištakos siekia XX amžiaus pradžią, kai 1905 metais spaudoje pasirodė čia gyvenančių lietuvių nusiskundimai, jog  yra mokslo trokštančių vaikų, tačiau nėra kam jų mokyti. Nuo 1907 metų vaikus mokė daraktoriai, kurie rinkdavosi tai vieno, tai kito ūkininko troboje. Apie 1921 metu ėmė veikti ,,Ryto“ draugijos mokykla, tačiau po dešimtmečio ji buvo uždaryta. 1951 metais atidaryta  Marijampolio pradinė mokykla. Kadangi mokinių vis daugėjo, pradinė mokykla greitai peraugo į septynmetę, o 1957 metais jai suteiktas vidurinės mokyklos statusas, į mokyklą atvyko daug mokinių iš lietuvių šeimų, gyvenusių Baltarusijos teritorijoje – nuo Gervėčių, Pelesos ir kitų kraštų. Marijampolio mokykla tapo pirmąja lietuviška vidurine mokykla Pietryčių Lietuvoje. Iki 1972-ųjų mokykla veikė dviejų aukštų mediniame pastate, Juodžių kaime. Naujoji Marijampolio vidurinė mokykla Marijampolio kaime, atidaryta 1972 metais. Šiuo metu mokyklai vadovauja direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė, moksi 255 mokiniai, dirba 36 mokytojai. Mokytojams sudarytos galimybės dirbti naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: visos mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos, prijungtos prie interneto, kabinetuose – daugialypės terpės projektoriai, ekranai, interaktyvios lentos. Mokykla  aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, 60 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose, šalies ir rajono sporto, meno konkursuose, olimpiadose. Aktyvi mokyklos bendruomenė organizuoja renginius ir Marijampolio gyventojų bendruomenei.

Iškili asmenybė, švietimo reformos pradininkė, mokslininkė, literatūrologė, edukologė, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, habil.dr. Meilė Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo gamtos mokslus, o to universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro disertacijas. Kilusi iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės. M. Lukšienė, visų vadinta Mokytoja, padėjo stiprų pagrindą atkurtos Lietuvos valstybės švietimui. Dirbo mokytoja, universiteto dėstytoja, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, vėliau apkaltinta antitarybiškumu ir išmesta iš universiteto. 1988 metais mokslininkės vadovaujamos darbo grupės suformulavo pagrindinius Lietuvos švietimo reformos tikslus, sukūrė naują švietimo viziją, kuri ir tapo pagrindu valstybės švietimo reformos uždaviniams įgyvendinti. 1989 metais Meilei Lukšienei buvo suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 metais – Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 2003 metais – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius. 2004-aisiais M. Lukšienė apdovanota UNESCO COMENIUS medaliu už jos asmeninį indėlį moksliškai ir praktiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės kūrimo pagrindą. UNESCO apdovanojimo tekste parašyta: „Ponia Lukšienė yra europinio ir pasaulinio lygio mokslininkė ir asmenybė, reikšmingai prisidėjusi prie demokratinės visuomenės ir modernaus švietimo raidos“. Mirė Vilniuje, 2009 m. spalį. Lietuvos Seimas 2013 metus paskelbė Meilės Lukšienės metais. 2011-aisiais Paryžiuje per UNESCO generalinės konferencijos 36-ąją sesiją habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės įtrauktos į minimų sukakčių kalendorių ir šiemet ji minima UNESCO šalyse. M. Lukšienės darbai, parodos bus pristatyti Paryžiuje Miro salėje, UNESCO būstinėje, Lietuvos ambasadose.

Beje, Švietimo ir mokslo ministerijoje išrinktas Daktarės Meilės Lukšienės premijos laureatas. Šiemet juo tapo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos fizikos mokytojas Tomas Kivaras.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija