2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tikėjimo metais atlikti dideli darbai

Vida URBONIENĖ

Skulptorius Saulius Alėjūnas
prie savo darbo vaisių, atkurtų
Kryžiaus kelio stočių skulptūrėlių,
kurios ne vieną kvies susikaupimo
akimirkai

Laikotarpį nuo 2012 metų spalio 11-sios iki 2013 metų lapkričio 24 dienos popiežius Benediktas XVI paskelbė Tikėjimo metais. Skaistgirio parapijoje ir seniūnijoje tuo metu buvo įgyvendinti net du projektai. Neseniai čia buvo pašventintos atnaujintos koplytėlės su kryžiaus kelio stotimis, sugrįžusiomis po ilgos pertraukos. Kryžiaus kelio stočių originalai po restauracijos saugomi Joniškio muziejuje, o jų kopijas išdrožė skulptorius profesionalas Saulius Alėjūnas. Pačias koplytėles restauravo UAB „Meba“ darbininkai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija