2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tikėjimo metais atlikti dideli darbai

Vida URBONIENĖ

Skulptorius Saulius Alėjūnas
prie savo darbo vaisių, atkurtų
Kryžiaus kelio stočių skulptūrėlių,
kurios ne vieną kvies susikaupimo
akimirkai

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
(dešinėje) šventino grįžusias
į koplytėles skulptūrėles. Kairėje –
Aušra Jokubaitė – projekto
„Skaistgirio miestelio Šv. Jurgio
bažnyčios koplytėlių išsaugojimas“
sumanytoja ir koordinatorė, centre –
klebonas kun. Jordanas Urbonas
ir kancleris kun. Evaldas Alūza

Laikotarpį nuo 2012 metų spalio 11-sios iki 2013 metų lapkričio 24 dienos popiežius Benediktas XVI paskelbė Tikėjimo metais. Skaistgirio parapijoje ir seniūnijoje tuo metu buvo įgyvendinti net du projektai. Neseniai čia buvo pašventintos atnaujintos koplytėlės su kryžiaus kelio stotimis, sugrįžusiomis po ilgos pertraukos. Kryžiaus kelio stočių originalai po restauracijos saugomi Joniškio muziejuje, o jų kopijas išdrožė skulptorius profesionalas Saulius Alėjūnas. Pačias koplytėles restauravo UAB „Meba“ darbininkai.

Pirmuoju projektu išsaugotos Skaistgirio miestelio Šv. Jurgio bažnyčios koplytėlės. Projekto, finansuoto per Joniškio vietos veiklos grupę, vertė – 299 tūkst. 500 litų. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektui „Sakraliniai Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios lobiai“ finansavimą – 2600 litų – skyrė Joniškio rajono savivaldybė. Baigiantis Tikėjimo metams, abu projektai, kurių pirmąjį koordinavo kraštietė Aušra Jokubaitė, o antrąjį – Skaistgirio seniūnė Virginija Kaikarienė, sėkmingai finišavo.

Visą savaitę pliaupiantis lietus neišgąsdino nei parapijiečių, susitelkusių savanoriškiems darbams, nei skulptoriaus, atskubėjusio su savo rankų darbo kūriniais – skulptūrėlėmis šventoriaus stacijoms. „Sunkus, labai sunkus darbas. Kitą kartą analogiškame projekte jau neberizikuočiau dalyvauti,“ – atviravo profesionalus skulptorius.

Šeštadienio rytas išaušo darganotas. Saulė, eidama slėpynių su lietumi, kvietė atidėti darbus, o gaudžiantys bažnyčios varpai – skubėti į parapijos bažnytėlę maldai. Tą dieną Skaistgirio Šv. Jurgio parapijoje viešėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza, kaimyninės Žagarės parapijos klebonas kun. Marius Dyglys. Parapijos svečius iškilmingai sutiko parapijos klebonas kun. Jordanas Urbonas ir gausus būrys parapijiečių. Tą dieną šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, kuris pamokslo metu kvietė nepamiršti Dievo, saugoti šeimą. Bažnyčioje koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios jaunimo grupė.

Pasidžiaugę grįžusiomis į koplytėles statulėlėmis, parapijiečiai ir svečiai lietaus nuplautomis miestelio gatvėmis skubėjo į kultūros namus. Čia nuotaikingo koncerto fone buvo atidaryta Vidos Urbonienės ir Airimo Vasiliūno fotografijų paroda „Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia – neorenesansinės architektūros pavyzdys“. Parodą ir jos autorius pristatė seniūnė Virginija Kaikarienė. Dainas apie Lietuvą, gimtinę dainavo Jolantos Gižienės ir Donato Norkaus duetas, moterų ansamblis ir folkloro kolektyvas, vadovaujami Birutės Dauginytės ir Ritos Eidukienės. Fotografijose užfiksuoti Šv. Jurgio bažnyčios sakraliniai lobiai, sustabdytos šioje bažnyčioje vykstančių Sekminių ir Šv. Martyno atlaidų, švenčių akimirkos.

Konferencijos „Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios koplytėlių istorinė vertė ir išsaugojimo svarba“ metu lektorė, dailės istorikė, menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė dr. Asta Giniūnienė apžvelgė koplytėlių istoriją. Ne vienas konferencijos dalyvis išgirdo daug naujų ir negirdėtų faktų apie Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje esančias Kryžiaus kelio stočių koplytėles.

„Architektūros požiūriu Joniškio dekanate išsiskiria XVII amžiuje statyta ir ne kartą perstatyta Skaistgirio bažnyčia, kurioje gausu išsaugotų vertingų dailės kūrinių, drožiniais puošti mediniai bažnyčios altoriai. Bažnyčios šventorių juosia akmeninė tvora su koplytėlėmis, kuriose vėl matysime 14 Kryžiaus kelio stočių. Tyrinėjant faktus paaiškėjo, kad Lietuvoje niekur kitur nerasime neobaroko stiliaus. Data, kada buvo pastatytos Kryžiaus kelio stotys Skaistgirio bažnyčios šventoriuje, šaltiniuose skiriasi. Žinoma tik tiek, kad 1865 metais Kryžiaus kelio stotys čia jau buvo. Remiantis vietos kraštotyrininkės Eufruzinos Ramonienės surinktais faktais, 1964 metais, koplytėles remontuojant, buvo užtinkuota kiaurymė su vitražais, o jų vietoje įrašyti Kryžiaus kelio stočių numeriai. Iki šiol koplytėles puošia vynuogių kekės ir angeliukų galvos. Drožtos skulptūrėlės buvo tai išimamos iš koplytėlių, tai vėl sudedamos, kol galutinai vietą rado Joniškio muziejuje. Pirmųjų statulėlių meistras buvo menininkas Augustinas Ulčinas. Jo tiksli gyvenamoji vieta nežinoma. Žinoma tik tiek, kad jis buvo mėgėjas išgerti, bet tai netrukdė jam noriai dirbti. Meistro kūryba atpažįstama ir Kriukų parapijos Kryžių kelių stotyse. Menininkas, droždamas išraiškingas skulptūrėles, nesikartojo. Kiekviena stotis atspindi savitą, tik jai būdingą išraišką.

 

Tuometiniam meistrui A. Ulčinui patiko drožti Kryžiaus kelią. Šiandien tik galima spėlioti, kodėl meistras nespėjo išdrožti visų Kryžiaus kelio stočių fragmentų Kriukų parapijoje“, – savo pranešime minėjo lektorė A. Giniūnienė. Viešnia sakė, kad tik Joniškio krašte plito tradicija Kryžiaus kelio stočių fragmentus perteikti drožtomis skulptūrėlėmis. Kitur buvo paplitę tapyti fragmentai. Lektorė paminėjo, kad Skaistgirio skulptūrėlės yra nepakartojamos. Grįžus joms, A. Giniūnienė linkėjo sugrąžinti į šventorių ir parapijiečių susibūrimus.

Pirmojo projekto koordinatorė Aušra Jokubaitė, dėkodama parapijiečiams už savanoriškus darbus prisidedant prie vykdyto projekto, dar kartą prisiminė patį projektą nuo sumanymo rašyti paraišką iki pat galutinio taško. Pasak A. Jokubaitės, tai buvo sunkus, daug ištvermės pareikalavęs darbas, kurio vaisiai pradžiugino ne tik ją, bet ir visos parapijos gyventojus, kraštiečius, svečius. Joniškio muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė džiaugėsi kartu su visais puikiu sumanymu atkurti Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje kryžiaus kelio stotis. „Saulius Alejūnas yra dvasingas žmogus, galbūt todėl taip ilgai ir tęsėsi skulptūrėlių gimimas. Pažvelgus į jas, matyti, kiek teko išgyventi skulptoriui jas drožiant“, – sakė ji. Padėkos žodžių A. Jokubaitei ir visiems talkininkams įgyvendinant projektą negailėjo ir Joniškio rajono partnerystės VVG vadovė Nijolė Valuckienė, konsultantė Rimantė Misiūnienė. Jos prašė kantrybės ir supratingumo skulptoriui Sauliui Alėjūnui baigiant gaminti skulptūrėles paskutinėms Kryžiaus kelio stotims.

Mero patarėja Jurgita Didelevičienė ir paminklosaugininkė Vilma Bartašienė, dalyvavusios projektų baigiamuosiuose renginiuose, džiaugėsi skaistgiriečių entuziazmu, dėkojo vyskupui E. Bartuliui, parapijos klebonui kun. J. Urbonui, projektų koordinatorėms A. Jokubaitei ir V. Kaikarienei.

Vilma Bartašienė, kalbėdama apie antrąjį skaistgiriečių įgyvendintą projektą, pasidžiaugė Skaistgirio seniūnija, kuri pirmoji ir vienintelė iš seniūnijų parengė projektui paraišką, gavo finansavimą ir jį sėkmingai įvykdė.

Įgyvendinti Skaistgirio parapijos ir seniūnijos projektai – ne rūbas, kurį gali kada nori pakeisti, o vertybės, sukurtos ir saugomos ateinančioms kartoms.

Skaistgirys, Joniškio rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija