2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kunigystė jam visada buvo malonus patarnavimas žmonėms

Mons. Juozas Dobilaitis
prie vieno savo tapyto paveikslo
Birutės KYBARTIENĖS
(„Joniškio dienos“) nuotrauka

Rugsėjo 22-ąją Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje pagrindines Sumos šv. Mišias aukojo ilgametis šios bažnyčios klebonas, o dabar altaristas mons. Juozas Dobilaitis (įprastu metu jis šv. Mišias aukoja vakarais). Proga tam buvo ypatinga, nes jubiliatas rugsėjo 18 dieną šventė 85 metų sukaktį. Šv. Mišiose dalyvavo ir Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis. Po šv. Mišių jis pasveikino monsinjorą ir kaip Joniškio garbės pilietį. Šiemet, kovo 23-iąją, monsinjoras šventė ir 55 kunigystės metų sukaktį. Šiomis garbingomis progomis mons. J. Dobilaičiui išsakyta daugybė linkėjimų, įteikta gėlių. Rajono meras G. Čepulis, sveikindamas monsinjorą, kalbėjo, kad jo dvasinė veikla ir moraliniai įsipareigojimai bendruomenei visiems tapo aukšto lygio sektinu pavyzdžiu. „Jūsų nuoširdi malda pakylėja dvasią, šiltas žodis visada uždega, padrąsina, suteikia parapijiečiams meilės ir paguodos, vilties ir džiaugsmo“, – monsinjorui sakė meras. Rajono vadovas jubiliatui palinkėjo, kad gyvenimo kelias kunigiško gyvenimo šviesoje būtų be galo prasmingas, kilnus ir džiugus. „Stiprios sveikatos Jums ir nuolatinės Dievo Palaimos“ – šie žodžiai, skirti gimtadienį šventusiam Joniškio garbės piliečiui ne kartą skambėjo iš gausiai susirinkusių sveikintojų lūpų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija