2013 m. lapkričio 22 d.    
Nr. 42
(2066)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Sugrįžimai apmąstymų labirintais

Sonata Vitkutė

Rašytojas, pedagogas, žurnalistas
Rimantas Greičius Pagėgių bibliotekoje

Vieną spalio popietę Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos pagėgiškius pakvietė į susitikimą su rašytoju, pedagogu, žurnalistu Rimantu Greičiumi. Nors rašytojas gyvena Prienuose, tačiau, kaip jis pats teigia, Pagėgiai – tarsi jo antrieji namai. Juk visa R. Greičiaus šeima iki 1949 metų tremties į Sibirą gyveno Pagėgiuose: tėvelis buvo Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos direktorius, o Rimantas mokėsi  iš pradžių Pagėgių pradinėje mokykloje, o vėliau – tėvo vadovaujamoje gimnazijoje. Po ilgų tremties metų Rimantas Greičius į tėvynę sugrįžo jau su savąja šeima – žmona ir vaikais. Įgijęs rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę rašytojas 25 metus dirbo pedagoginį darbą, o vėliau save išbandė ir žurnalistinėje veikloje. Spaudos leidybos srityje jis darbuojasi jau daugiau negu 25 metus.

Jau antrąjį kartą Pagėgiuose sveikindama rašytoją R. Greičių, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė kalbėjo: „Rimanto Greičiaus kūryba abejingų nepalieka: vieni šio kūrėjo rašto darbuose įžvelgia gerumą, teisingumą, nuoširdumą, širdies jautrumą, žmogiškosios tiesos ieškojimus, o kiti – nuostatų kategoriškumą, valios tvirtumą. Tačiau visiems ji savita ir artima. 2013 metai rašytojui ypač dosnūs: 2012-aisiais Pagėgių krašto bendruomenei pristatyta pirmoji R. Greičiaus knyga „Man nereikia likimo kito: prisiminimų ir apmąstymų labirintai“ (tais pačiais metais pasirodė ir šios knygos vertimas į rusų kalbą), o šiemet pasitinkame dar dvi naujas rašytojo knygas: „Sugrįžimai“ ir „Tarnavo vaikinai pasienyje“. Pastaroji knyga parašyta lietuvių ir rusų kalbomis“. Paties autoriaus teigimu, grožinėje knygoje „Sugrįžimai“ pagrindiniai herojai yra išgalvoti, tačiau pasakojami nutikimai – tikri. Pagrindinė knygos mintis – kiekvieno žmogaus gebėjimas kritiškai mąstyti ir atmesti kitų brukamą nuomonę.

Susitikimo su pagėgiškiais metu R. Greičius susirinkusiesiems akordeonu sugrojo valsą, už kurį Sibire, mokydamasis 10-oje klasėje, netgi buvo apdovanotas. O dovaną – sau dedikuotą knygą – rašytojas padovanojo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ir tokiu būdu papildė šios bibliotekos Kraštotyros fonde saugomą Greičių šeimos reliktų ekspoziciją. Tačiau tai – ne vienintelė popietės staigmena: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 9c klasės moksleivės Ieva Andriekutė ir Gabija Verygaitė, R. Greičiui akompanuojant pianinu, atliko meilės ir ilgesio Lietuvai kupiną rašytojo kūrybos dainą. Atsidėkodamas autorius jaunosioms dainininkėms įteikė po savo autorinę knygą „Man nereikia likimo kito: prisiminimų ir apmąstymų labirintai“. Melodingas dainas apie tėviškę popietės dalyviams dovanojo Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus moterų ansamblis, vadovaujamas Valdo Armono.

Renginio metu kraštiečiai su rašytoju R. Greičiumi dalinosi prisiminimais ir pasvarstymais apie kitados Pagėgių krašte gyvenusius, dirbusius ir giliai atminties brydėn įsirėžusius žmones. Susirinkusieji autoriui uždavė klausimų apie kūrybą, šeimą, gyvenimą ir knygų leidybą. Norinčiųjų įsigyti R. Greičiaus knygų ir gauti rašytojo autografą nusidriekė visa eilutė...

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, įteikdama rašytojui gėlių, sveikino jį su gausiu ir gražiu šių metų kūrybiniu derliumi ir linkėjo dar ne kartą sugrįžti į savo gimtuosius Pagėgius su naujais darbais ir sumanymais.

Pagėgiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija