2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


1863 metų sukilimo metai

Keliavimas Karsakiškio, Uoginių apylinkėmis

Lapkričio 16 dieną Panevėžio žygeiviai surengė devintąjį žygį, skirtą 150-osioms 1863 metų sukilimo metinėms paminėti. Iš Panevėžio vykta link Karsakiškio, sustota Kakūnų kaime, kur po didžiuliu ąžuolu stovi paminklinis akmuo, skirtas Zigmo Sierakausko ir kun. Antano Mackevičiaus vadovaujamų būrių kautynėms atminti. Aplankyta Karsakiškio bažnyčia, joje yra dirbęs kunigas poetas Antanas Strazdas, prisiminta šios gyvenvietės istorija. Lankytasi Palaukių kapinėse, aplankyti 1863 metų sukilėlių, 1918 metų savanorių, pulkininkų Juozo ir Tomo Vidugirių ir dailininkės Danutės Rudytės kapai. Nors Tiltagaliai netoli nuo Palaukių, tačiau pasiekti nėra lengva, nes tą šeštadienį lijo lietus, o kaimo keliukai pažliugę. Tiltagalių koplyčia pastatyta iš lauko akmenų, papuošiant smulkių akmenukų mozaika. Toje pačioje kapinių teritorijoje yra pilkapių, jų yra ir šalia kapinių. Apie tai pasakojo archeologas Dovilas Petrulis. Kraštotyrininkas Bronislovas Mažylis iš S. Daukanto raštų perskaitė ištrauką apie Saulės mūšį, kuris, manoma, vykęs netoliese.

Kupiškio rajone, Uoginių kaime, lankyta Adomo Petrausko sodyba-muziejus. Čia yra du namai, viename iš jų devyniasdešimties sulaukė pats A. Petrauskas, dvi klėtys, unikalus statinys – bokštas. Uoginių kapinėse aplankytas šio krašto šviesuolio A. Petrausko kapas, apžiūrėta kapinėse esanti medinė Švč. Mergelės Magdelenos koplyčia, kurioje šv. Mišias aukodavo kunigas poetas Antanas Strazdas. Netoli ir Darsiškių kaimas, ten, miške aplankyti 1863 metų sukilėlių kapai.

Jau temstant pasukta link Karsakiškio. Aplankyta Bikiškio (Daukšėnų) koplyčia ir šalia esančios kapinės, aplankyti partizanų kapai. Kapinės yra miške, jos ir visos kitos kapinės, kuriose lankėmės, gražiai sutvarkytos, prižiūrimos.

Žygis baigėsi Panevėžyje Smėlynės gatvėje, prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kur yra paminklas 1863 metų sukilimo aukoms atminti. Žygyje dalyvavo Panevėžio žygeiviai, jų draugai iš Pasvalio, Panevėžio. Prie lankytų paminklų uždegtos žvakės, kalbėjo žygio vadovas Algimantas Stalilionis, Bronislovas Mažylis, Ona Striškienė, Janina Šerėnienė. Keliautojai dar kartą turėjo progos įsitikinti, koks gražus mūsų kraštas ir gerbtina jo praeitis.

Ona Striškienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija