2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


1863 metų sukilimo metai

Susitiko istoriniai tremtiniai

Paežeriai. Vilkaviškio krašto muziejuje, Paežerių dvare, surengtas susitikimas su 1863 metų sukilimo tremtinių palikuonimis, gyvenančiais Vilkaviškio rajone, Klausučių seniūnijoje.

Per 1863 metų sukilimą iš Utenos, Trakų apylinkių į Pavolgį buvo išvežta ištisi kaimai. Saratavo srityje jie įkūrė Čiornaja Padina kaimą. 1922 m. dalis šio kaimo gyventojų grįžo į Lietuvą, apie 20 šeimų įsikūrė Žaliosios vlsč., Vilkaviškio rajone. Istorinių tremtinių palikuonys išsaugojo savo senelių prisiminimus apie sukilimą ir tremtį. Vaizdžiai apie tai papasakojo Vladas Černys, Algirdas Čegys, Birutė Sereičikaitė-Kurtinaitienė ir kiti susitikimo dalyviai. Apie Čiornaja Padina kaimą ir jo gyventojus, prisiminimais pasidalino 1968 metais kaimą aplankęs būsimasis Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Pavilonis. Sukilėlių tremtinių palikuonis sujaudino dokumentinio filmo ,,Troškulys“ (rež. A. Maceina) peržiūra. Jie pirmą kartą pamatė Čiornaja Padina kaimą, jo apylinkes, buitį, išgirdo ten gyvenančių lietuvių palikuonių pasakojimus. Juk tai – jų tėvų gimtinė.

Muziejaus direktorius Antanas Žilinskas renginio dalyvius supažindino su 1863 metų sukilimo pėdsakais Vilkaviškio krašte. Buvo parengta parodėlė, iliustruojanti šį istorinį įvykį. Čia buvo galima susipažinti su 1863 metų sukilimo atsišaukimais, Čiornaja Padinos gyventojų sąrašu (1872 m.), apžvelgti istorinę literatūrą.

Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija