2013 m. gruodžio 20 d.    
Nr. 46
(2070)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Išnašos

Knyga lietuvių aviacijos žygių sukaktims bei Tarmių metams

Knygos viršelis

O štai kaip skamba vienas eilėraščio
„Puntukas“ posmas literatūrine lietuvių
kalba ir žemaičių tarme:

Steponas Darius ir Stasys Girėnas
su grupe lietuvių prie „Lituanicos“
Čikagoje. Dariui iš kairės –
sesuo Konstancija, prie Girėno –
Lietuvos konsulas Čikagoje
Antanas Kalvaitis. 1933 05 06

2013 metais išleista Irenos Žukauskaitės-Jacevičienės knyga „Žemaičių sakalų giesmė“ skirta, be kita ko, ir dviem svarbiems šiemet pažymimiems tikslams – garsiųjų tautos didvyrių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 80-mečio sukakčiai ir paskelbtiems Tarmių metams. Be to, knyga skirta ir kitiems garbingiems prieš 80 metų buvusiems įvykiams, susijusiems su Lietuvos aviacijos istorija, prisiminti Antano Gustaičio skrydį lėktuvais ANBO aplink Europą, Felikso Vaitkaus skrydį per Atlantą, Julijono Kumpikevičiaus tarptautinį civilinį skrydį iš Prahos į Kauną. Knyga įdomi surinktomis ir publikuojamomis Lietuvos aviacijos istorijos nuotraukomis bei autorės tekstais, tarp kurių yra žymiųjų lakūnų ir kitų aviacijos žymūnų garbei skirti eilėraščiai ir jų „vertimas“ į žemaičių tarmę. Eilėraščiai, kuriuos žemaičių tarme pateikė Biruta Zabitienė ir Petras Zabitis, – išties puiki dovana šiai prie Baltijos jūros esančiai genčiai šiais Tarmių metais. Į šią knygą-rinktinę sudėti kai kurie tekstai iš autorės anksčiau sudarytų septynių knygų ir dokumentinės archyvinės nuotraukos iš valstybinių ir asmeninių archyvų bei nauji kūriniai. Knyga yra reikšminga gausiomis nuotraukomis iš Lietuvos aviacijos istorijos, pradedant dailininko Antano Šakalio sukurtu Kazimiero Simanavičiaus, dar 1650 metais Amsterdame išleistos knygos „Didysis artilerijos menas“ autoriaus, portretu, primenant jau minėtus ryškius Lietuvos aviacijos istorijos momentus ir mažiau mums žinomų lakūnų, ypač kilusių iš žemaičių krašto, karo lakūnų Viktoro Reimonto, Alfonso Svilo, Juozo Vaičiaus žygius ir šių dienų aviatorių Jurgio Kairio, Vytauto Lapėno, karinių oro pajėgų vado Edvardo Mažeikio ir kitų pasiekimus. Aišku, knygoje gausiausiai paminėti S. Dariaus ir S. Girėno (įsimintinos istorinėmis tapusiomis dokumentinės nuotraukos, liudijusios viltingą tautiečių S. Dariaus ir S. Girėno lėktuvo laukimą, skausmingų laidotuvių momentus) bei F. Vaitkaus skrydžio įvykiai ir jų atminimui skirti įamžinimo ženklai. Rinktinėje gausu dabartinių paminėjimų ir renginių, skirtų aviacijos įvykiams prisiminti, nuotraukų, o po jomis pateikti platoki prierašai irgi primena pamirštas istorines datas. Knygos pradžioje yra iliustracijų ir nuotraukų iš pasaulio aviacijos istorijos.

Prieš savaitę Kauno politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje I. Jacevičienės-Žukauskaitės knyga „Žemaičių sakalų giesmė“ buvo pristatyta visuomenei.

E. Š.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija