2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


1863 metų sukilimo metai

Minčios miškų aidai

Utenos kraštotyros muziejus besidominčius 1863 metų sukilimo įvykiais Utenos rajone kvietė dalyvauti pažintinėje ekskursijoje „1863 m. Minčios miškų aidai“.

Tauragnų apylinkės ne tik vienos gražiausių Utenos rajone (bene didžiausia jų puošmena – giliausias ežeras Lietuvoje), bet turi ir turtingą istorinę praeitį. Visuose svarbiausiuose Lietuvos istorijos įvykiuose dalyvavo ir Tauragnų apylinkių žmonės. Jau V amžiuje Taurapilį valdė galingas kunigaikštis, buvo Mindaugo atiduotas kalavijuočių ordinui, daugiau kaip po 100 metų Jogaila Tauragnų dvarą padovanojo Vilniaus vyskupui, pro Tauragnus 1812 metais ėjo vieno iš Napoleono maršalų kariuomenė, o XIX amžiuje šio dvaro savininkai Puslovskiai kieta ranka spaudė apylinkių valstiečius, kol jų kantrybė trūko. 1861 ir 1862 metais valstiečiai subruzdo, o dvarininkas tiems bruzdėjimams numalšinti iškvietė net caro kariuomenę. Tačiau įsiliepsnojus 1863 metų sukilimui, valstiečiai ištisais kaimais dėjosi prie sukilėlių. Vilniaus generalgubernatorius M. Muravjovas be gailesčio numalšino sukilimą, daug jo dalyvių buvo ištremta į Sibirą, o jų vieton atvežti rusų valstiečiai – irgi tremtiniai.

Pažintinės ekskursijos „1863 m. Minčios miškų aidai“ dalyviai keliavo į Tauragnų krašto muziejų, išgirdo ir pamatė, kuo įdomus šis kraštas, pabuvojo šalia Moko akmens, menančio pagonybės laikus ir sukilimo metus, aplankė Minčios malūną, kuriame sukilėliai ruošė ginklus, sustojo Minčios sukilėlių kapinaitėse. Dabar čia tyla ir ramybė, o prieš 150 metų Minčios miškuose Kasparo Maleckio vadovaujami sukilėliai susirėmė su caro armijos kazokais. Minčios sukilėlių kapinaitėse vyko minėjimas, skirtas 150-osioms sukilimo metinėms. Jo dalyviai išgirdo žmonių prisiminimus apie tai, ką jie prisimena iš savo senelių pasakojimų apie tuos laikus, paragavo košės.

Ekskursijos dalyvius lydėjo muziejininkė Bronė Juknevičienė.

Utenos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija