2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kurklių medinės sinagogos likimas

Vytautas BAGDONAS

Ar istorinę praeitį menančiam
buvusios sinagogos pastatui
Kurkliuose lemta atgimti?

Kurkliai. Miestelyje prie Dubelės upelio stovi medinis įdomios konstrukcijos statinys – buvusi žydų sinagoga. Tokių pastatų, išlikusių iki šių dienų, Lietuvoje yra mažai. Anykščiuose, Kavarske tebėra išlikę mūriniai buvusių sinagogų pastatai, o Kurkliuose tebestovi mediniai žydų tautybės žmonių maldos namai. Neatsitiktinai šis pastatas yra paskelbtas kultūros paminklu.

Sinagoga Kurkliuose pastatyta apie 1935 metus pagal statybos techniko Povilo Jurėno projektą. Ji suręsta iš rąstų, sujungtų į sąsparas. Virš pastato iškilęs laiptinės bokštelis. Išlikusios buvusių didelių langų žymės, užkaltos lentomis. Pastatas uždengtas skarda, kuri dabar gerokai surūdijusi.

Kurklių miestelyje XX amžiaus pradžioje buvo gausi žydų bendruomenė, kuri karo metais susilaukė tragiškos lemties. Pokario metais, įsikūrus kolūkiui, buvę žydų maldos namai naudoti ūkio reikmėms, buvo paversti sandėliu, klojimu. Pasibaigus kolūkių erai, šis pastatas liko nebenaudojamas, nebereikalingas. Tad ir stūkso tuščias, apleistas, neremontuojamas, netvarkomas. Nors buvusios sinagogos durys užrakintos, tačiau pro jas viduje matyti tušti svaigalų buteliai, visokios šiukšlės. Matyt, kai kam šis pastatas kartais būna priebėga išgerti vyno ar alaus, pailsėti po dienos „darbų“ kilnojant svaigalų taurelę.

Kol kas pastatas dar nedraskomas, medinės konstrukcijos neardomos. Tikriausiai, nieko vertingesnio čia nebelikę, nebėra ko vogti. O gal ilgapirščius, chuliganus atbaido nuo piktadariškos veiklos tai, kad šis pastatas yra ne kokioje nors nuošalioje vietoje, bet visai šalia gyvenamųjų namų.

Senieji kurkliečiai mūsų laikraščiui tvirtino, kad ši sinagoga prieškario metais žydų tautybės piliečių buvo gausiai lankoma. Ji buvo dviejų aukštų – viename aukšte melsdavosi vyrai, kitame – moterys. Sinagogą galėdavai pamatyti iš tolo, nes aukštas, didingas pastatas gerokai išsiskirdavo tarp nedidelių miestelio namų. Tuo metu tokių aukštų pastatų Kurkliuose buvo nedaug: Romos katalikų bažnyčia, pieninė, gal dar koks vienas kitas statinys. Ne vieno kurkliečio ar iš tolėliau atvykusio žvilgsnį patraukdavo įdomios sinagogos durys, neįprasti suapvalinti langai su spalvotais stiklais, primenančiais vitražą.

Šio unikalaus statinio istorija aiški, tačiau nežinia, kas bus su šiuo kultūros paminklu ateityje. Jeigu jis nebus remontuojamas, tvarkomas, prižiūrimas, savo „juodą darbą“ padarys laikas ir gamta. Pasak Kurklių seniūnijos seniūno Algimanto Jurkaus, viltingai tikėta, kad išlikusia iki šių dienų medine sinagoga susidomės Lietuvos žydų bendruomenė. Juk tokių pastatų šalyje telikę vienetai. Pats seniūnas telefonu susisiekė su šios bendruomenės vadovais, papasakojo apie miestelyje esančius ir dar visai neblogai išsilaikiusius žydų maldos namus, tačiau iš to pokalbio paaiškėjo, kad toji sinagoga nelabai bendruomenei rūpi...

Šių eilučių autoriui buvusios sinagogos kaimynystėje gyvenantys kurkliečiai pasakojo, kad laikas nuo laiko čia atvažiuoja žydų tautybės žmonės, netgi ir iš užsienio šalių, įdėmiai apžiūrinėja pastatą iš lauko, pro durų tarpus žvilgčioja į vidų, aplinkui vaikštinėja, fotografuoja, filmuoja, šnekučiuojasi, net ir ašarą kartais nubraukia. Matyt, tai kadaise Kurkliuose gyvenę žmonės ar jų artimieji, jaučiantys nostalgiją šiai vietovei, prisimenantys savo vaikystės, jaunystės metus.

Belieka tikėtis, kad buvusi žydų sinagoga Kurkliuose kada nors atgims naujam gyvenimui ir šis istorinis pastatas tarnaus visuomenės poreikiams kaip muziejus, meno galerija, viešbutis ar kraštiečių namai...

Anykščių rajonas Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija