2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Bažnyčia atvėrė savo turtų skrynias

KURŠĖNAI. Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centre atidaryta unikali paroda. Pirmą kartą centro salėje ekspozicija dvelkia sakrališkumu ir ypatinga didybe – 80-metį mininti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia atvėrė savo skrynias ir visuomenei pristato tai, kas daugeliui vis dar yra apgaubta paslapties skraiste.

Centro direktorė Birutė Poškienė teigė, jog jai seniai knietėjo mintis surengti tokią parodą. Artėjant Kuršėnų bažnyčios gimtadieniui savo mintimis ji pasidalijo su klebonu kun. Sauliumi Paliūnu, tikybos mokytojomis Rima Kareiviene, Aušra Nemunaite, Daiva Gailiūte. Dvejonių neliko, tad reikėjo tik iš senų skrynių bei spintų ištraukti visa tai, kas dabar eksponuojama parodų salėje. Tiesa, visi daiktai buvo vėdinami, valomi taip, kaip klebonas liepė bei mokė.

Parodoje – daugiau nei 40 eksponatų. Rankomis išsiuvinėti liturginiai dvasininkų rūbai, eucharistiniai indai, knygos, žvakidės, šv. Mišių varpeliai, kleketai, procesijos pagalvėlės, kunigų paruoštukai aukojant šv. Mišias, nuotraukos, paveikslai... Prie kiekvieno eksponato – užrašas, liudijantis jo paskirtį. Seniausias eksponatas – 1830 metais išleista knyga. Bažnytinėse knygose užfiksuoti ne tik žmonių gyvenimo faktai, tačiau labai ryškiai jaučiamos to meto moralės normos, raštingumo lygis.... Vietoj parašo – trys kryžiukai. Pirmasis merginos vaikas įvardijamas gimęs iš meilės, antrasis – iš neapdairumo, o trečias – iš paleistuvystės. 1912–1919 metų krikšto knyga užpildyta rusiškai, vėliau – vokiškai. Jungtuvių metrikų knygoje – ne tik jaunųjų vardai, pavardės, bet ir profesijos, užsiėmimai. Parodoje galima sužinoti apie visą Kuršėnų ir miestelio apylinkių tam tikro laiko žmonių gyvenimą nuo gimimo iki mirties.

Klebonas kun. S. Paliūnas susirinkusiems į parodos atidarymą kalbėjo, jog visa tai (ypač bažnytinės knygos) liudija, kiek daug per 80 bažnyčios gyvavimo metų atsitiko, kiek džiaugsmo, skausmo, ašarų buvo Kuršėnų parapijoje. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus sveikinimo kalboje akcentavo, jog parodą reikėtų vertinti ne tik kaip religinį, tačiau kaip visos mūsų tautos meno lobyną.

Parodos organizatorius pasveikino Šiaulių rajono mero pavaduotojas Antanas Bezaras. Klebonui įteikta knyga, parodos rengėjoms – gėlių. Pasveikintas ir jaunasis bažnyčios patarnautojas Aleksas Daujotas. Nuoširdžius žodžius tarė Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja Judita Šakočiuvienė, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas. Kelis kūrinius atliko vargonininkas Amandas Šešeika ir solistė Dalia Ramonaitė.

Gitana Kudulienė

Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija