2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Kunigo knygos pristatymas

Kun. prof. Romualdas Dulskis

Gieda Aleksoto Šv. Kazimiero
parapijos jaunieji choristai.
Centre – doc. dr. Lina Šulcienė
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

VDU prof. kun. Romualdas Dulskis,
kalba doc. dr. Lina Šulcienė

Kun. prof. Romualdo Dulskio knygos
„En Gedžio meilės sodai“ viršelis

Renginį vedė Kultūros
renginių ir leidybos grupės
vadovė Rimantė Tamoliūnienė

Kaunas. Lapkričio 13 dieną Apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „En Gedžio meilės sodai“. Renginyje dalyvavo knygos autorius Vytauto Didžiojo universiteto profesorius kun. Romualdas Dulskis, doc. dr. Lina Šulcienė, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos jaunieji choristai. Knygos ištraukas skaitė Eglė Lukšaitė, renginį vedė Kultūros renginių ir leidybos grupės vadovė Rimantė Tamoliūnienė.

„Kun. prof. Romualdo Dulskio knyga – tarsi dailininko potepiai ant molberto. Joje atrandame netikėtų įžvalgų apie šios poetinės Biblijos knygos įvaizdžius. Iš knygos „En Gedžio meilės sodai“ sklinda daug vilties ir paguodos žmogui. Kaip atpažinti, kad esame Dievo sužadėtiniai? Kaip kasdienio gyvenimo išbandymuose ar nepritekliuose išsaugoti šiltą širdį, išmintį ir meilę? Ši knyga tarsi tęsia palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II pradėtą kūno teologijos projektą, kuriuo kviečiama iš vyro ir moters santuokinės meilės prasmių dėlioti Dievo ir žmogaus amžinųjų sutuoktuvių mozaiką“, – naują knygą pristato vyskupas Kęstutis Kėvalas.

„Meilė veržli. Ji energingai ir nenumaldomai siekia Mylimojo. Meilei būdinga pranokti bet kokį inertiškumą ar išskaičiavimą. Ji veržiasi su jėga ir įveikia kliūtis, nors jos atrodytų nenugalimos. Meilė nebijo sunkumų ir nepaiso pavojų. Nėra pasaulyje jėgos, kuri gebėtų pasipriešinti meilei. Todėl pasitikėdamas žmogumi Kūrėjas akina leisti mumyse pasireikšti meilės galiai ir sako: Mylėk!“, – savo knygoje rašo jos autorius kun. prof. R. Dulskis, buvęs Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas. Jis yra daugelio mokslo straipsnių ir keleto knygų – „Maldos teologija ir pašaukimai“ (2007) bei „Ekumeninė krikščionybė“ (2011) – autorius.

Kitą dieną, lapkričio 14-ąją, kun. prof. R. Dulskis svečiavosi tradicinėje Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje ir pristatė savo naujausių įžvalgų knygą apie Giesmių Giesmę „En Gedžio meilės sodai“. Paminėjęs, jog geriausi Giesmių Giesmės komentarai buvo parašyti dar Bažnyčios Tėvų laikotarpiu, knygos autorius akcentavo svarbą Giesmių Giesmės įvaizdžiuose įžvelgti Jėzaus ir Bažnyčios meilę. Paprašytas pasidalinti savo pašaukimo istorija, kunigas Romualdas seminaristams papasakojo apie savo paauglystę, tarnybą kariuomenėje bei tarnystę parapijose.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija