2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Paveldas

Restauruojama Bukaučiškių koplyčia

Alytaus rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti projektą ,,Bukaučiškių koplyčios restauravimas bei pritaikymas turizmo reikmėms“, kurio tikslas – istorinę bei architektūrinę vertę turinčio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Bukaučiškių koplyčios – išsaugojimas ir restauravimas, pritaikymas viešiesiems poreikiams, plėtojant turizmą Daugų krašte. Projektas vykdomas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą pagal Alytaus rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamą Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010–2013 metams. Koplyčioje planuojama sutvarkyti grindis, sienas, lubas, langus, restauruoti duris, įrengti elektros instaliaciją, nupirkti generatorių, įrengti lietaus kanalizaciją, sutvirtinti laiptus, pamatus, įrengti nuogrindas, išvalyti rūsį bei įrengti ventiliaciją, suolus koplyčios viduje, įsigyti klausyklą ir spintą.

Romantinio stiliaus su neogotikos elementais Bukaučiškių koplyčios statyba buvo baigta XIX amžiaus viduryje. Iš pradžių tai buvo dvaro koplyčia, todėl jos rūsio šonuose buvo įrengtos nišos laidoti dvarininkams. Prieškaryje koplyčia ir šalia buvęs dvaras buvo skirti Lietuvos nepriklausomybės Akto signatarui Vladui Mironui, ir jis gražiai ją suremontavo. Koplyčia yra įtraukta į Alytaus turizmo informacijos centro lankytinų vietų maršrutus, kuriais keliauja Alytaus rajone besilankantys turistai.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija