2013 m. gruodžio 27 d.    
Nr. 47
(2071)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Brolybė, taika ir atvirumas Dievui

Apie popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi Pasaulinei taikos dienai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas paleidžia taikos balandį

Pranciškaus Asyžiečio tradicijos pratęsimas

Dar kartą patvirtindamas žymiausio broliškos artimo meilės ir taikos skleidėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio (1181–1226) vardo pasirinkimo prasmingumą, popiežius Pranciškus savo pirmajam kreipimuisi 2014 metų Pasaulinei taikos dienai parinko temą „Brolybė – taikos pamatas ir kelias į taiką“. Toks kasmetinis taikos minėjimas Katalikų Bažnyčioje jau 47-ąjį kartą vyks per Naujųjų metų šventę, sausio 1-ąją, kuri liturgijoje minima ir kaip Švč. Mergelės Marijos, Dievo Sūnaus Gimdytojos, iškilmė. Kad šis sutapimas neatsitiktinis ir pamaldumo Marijai bruožas taikos skelbimui svarbus, patvirtina ir tai, kad kreipimąsi Šventasis Tėvas paskelbė gruodžio 8 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo liturginėje šventėje. Po kelių dienų pristatydamas šį solidų dokumentą, kuriame brolybė, kaip esminė žmogiškų taikos santykių dimensija, nagrinėjama iš Šventojo Rašto ir Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas afrikietis kardinolas Piteris Turksonas (Peter Turkson) dar kartą priminė, kaip po išrinkimo į apaštalo Petro sostą popiežius Pranciškus žurnalistams aiškino vardo pasirinkimo priežastis. „Pranciškus yra taikos žmogus, tad jo vardas įsismelkė man į širdį... Man jis – neturto ir taikos vyras, kūriniją mylintis ir globojantis vyras... Jis yra žmogus, teikiantis mums taikos dvasią, neturtėlis...“ – kalbėjo Šventasis Tėvas kovo 16 dienos audiencijoje apie šv. Pranciškų Asyžietį, kurio dažniausias kreipinys buvo „brolis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija