2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įamžintas rezistencijos dalyvio atminimas

Gruodžio 18-ąją Kaune, Žaliakalnyje esančioje Lietuvių gatvėje, prie namo, kur 1937–1945 metais gyveno Lietuvos laisvės, nepriklausomybės ir rezistencijos kovų dalyvis, dviejų Vyčio kryžiaus ordinų kavalierius, pulkininkas Liudas Butkevičius, atidengta atminimo lenta. Jos autorius – skulptorius Balys Gudas. Lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo L. Butkevičiaus marti, anūkai, proanūkai ir kiti artimieji. Atminimo lentą atidengė Kauno miesto mero pavaduotojas Stanislovas Buškevičius ir pulkininko anūkai Algis bei Gediminas.

L. Butkevičiaus (1881–1963) biografija yra sudėtinga. Jis gimė Vilkaviškio apskrityje, Vištyčio valsčiuje. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, palaikė ryšius su knygnešiais, reikalavo steigti tautines mokyklas, todėl jam buvo atimtos mokytojo teisės ir dar nubaustas kalėti. Vėliau L. Butkevičius mobilizuotas į Rusijos armiją. 1918 metais grįžo į Lietuvą, įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1-ojo Gedimino pulko ūkio viršininku. 1925 metais suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1926 metais apdovanotas Vyčio Kryžiumi, 1937 metais – Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu. Antrą kartą Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanotas jau po mirties. L. Butkevičius net būdamas paprastu kareiviu pasižymėjo drąsa, kovingumu ir narsa, todėl buvo apdovanotas Georgijaus ordinu. Tai – pats aukščiausias apdovanojimas paprastam kareiviui. L. Butkevičiaus biografiją susirinkusiems priminė Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėjas Algirdas Markūnas.

L. Butkevičius su šeima (žmona – Janina Kvietinskaitė) nuo 1937 iki 1945 metų gyveno Kaune, Lietuvių g. 15. Užaugino tris dukteris ir tris sūnus. Kilus Vokietijos ir TSRS karui, L. Butkevičius aktyviai dalyvavo Birželio sukilime, buvo Kauno gynybos vadas. Už pogrindinę veiklą gestapo suimtas ir kalintas Kauno VI forte. 1945 metais Skardupiuose kartu su bendražygiais įkūrė „Tauro“ partizanų apygardą. 1946 metais buvo suimtas, nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Karagandos, Spasko ir kituose Kazachstano lageriuose. Išblaškyta šeima kalėjo kituose Rusijos lageriuose, bet grįžo į Lietuvą. L. Butkevičius į Lietuvą grįžo 1955 metais, gyveno Marijampolėje, o vėliau Kaune, Amaliuose. 1961 metais jo namuose atlikta krata. Atimti rankraščiai – prisiminimai, eilėraščiai ir kita. Pulkininkas L. Butkevičius buvo kuklus žmogus, nemėgo prabangos. Buvo giliai religingas, visą gyvenimą vadovavosi katalikybės principais, padėjo studentams, kitiems nepasiturintiems asmenims. Mylėjo visa, kas teisinga, gera ir gražu. Liko ištikimas tiesos idealams. L. Butkevičius mirė 1963 m. spalio 25 d. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija