2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Padėkota klebonui

TILTAGALIAI. Gruodžio 7 dieną Kultūros centre vyko adventinis vakaras, skirtas ramiam atokvėpiui, stengtasi pažvelgti į savo gyvenimą, pamąstyti, kas nuveikta, pasiekta ir kam pristigo laiko. Šį renginį inicijavo Karsakiškio parapijos klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Apmąstymus apie kiekvieno mūsų egzistenciją išgrynino vakaro svečias kun. Julius Sasnauskas OFM. Vakarą nuskaidrino grigališkojo choralo studijos chorisčių iš Panevėžio „Vox laetitiae“ (vadovė – Jolanta Antanaitienė) giesmės, Kupiškio menų mokyklos Subačiaus skyriaus mokytojos Linos Burokienės atliekami kūriniai.

Renginyje dalyvavo ir Subačiaus klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Jis perkeliamas dirbti į Pasvalį. Parapijiečiai klebonui padėkojo už nuoširdžią sielovadą, atsisveikindami įteikė simbolinį, šviesą žmonių širdyse skleidžiantį žibintą. Vakaro svečio kun. J. Sasnausko OFM įžvalgų apie tai, kas svarbu tikintiems ir tiems, kurie tik pradeda ar renkasi savo tikėjimo kelią, pasiklausyti atvyko aplinkinių seniūnijų, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojai, bendruomenių nariai, gyventojai iš atokiausių seniūnijos kampelių bei gretimo Subačiaus miestelio.

Jovita Barolienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija