2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Gerumo angelai

SIDABRAVAS. Gruodžio 14 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias už parapijos bendruomenę. Po šv. Mišių visi rinkosi Sidabravo centrinėje aikštėje iškilmingai įžiebti eglutę. Suviliotas žiburėlių atvyko ir Kalėdų senelis. Didelio džiaugsmo visiems suteikė fejerverkai. Sidabravo kultūros namuose šeštą kartą vyko įvairių Gerumo angelų nominacijų – o jų buvo dvylika, – įteikimas. Vakare pagerbti Sidabravo seniūnijos geradariai, dirbantys ir kuriantys bendruomenės labui, stebinantys atsidavimu savo artimiesiems, nepalūžę po stiprių likimo vėjų gūsių. Šiaulių vyskupą E. Bartulį Gerumo angelo sparnai palietė už gerumą, pagrįstą darbais. Sidabravo Švč. Trejybės, Vadaktų Šv. Agotos ir Dapšionių Dievo Apvaizdos parapijų bažnyčių vargoninkui Eugenijui Janeliūnui, kuris yra ir Sidabravo vidurinės mokyklos muzikos mokytojas, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys įteikė medalį už kultūros ir religinių vertybių puoselėjimą. Jis 15 metų vadovauja savo paties iniciatyva suburtam vokaliniam ansambliui. Šia proga vienuolikai ansamblio narių įteikti Radviliškio rajono mero Padėkos raštai, o seniūnas Vidmantas Blužas įteikė didžiulį tortą. Choro pasirodymą keitė įvairūs sveikinimai jubiliatams. Pabaigoje visi kartu susikabinę rankomis, sugiedojo „Viešpaties palaima visada telydi mus“.

Pagal Šiaulių vyskupijos ir Radviliškio rajono savivaldybės informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija