2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Advento nuotaikos muziejuje

IGNALINA. Gruodžio 18 dieną krašto muziejuje pristatyta Lino Brogos paroda „Lietuvos sakralinės skulptūros nuotraukos“ ir gražiai paminėtas Advento laikas – mokiniai giedojo giesmes, vaidino ir kalbėjo apie gražius darbus ir pasiruošimą Jėzaus gimimo šventei. Muziejuje pristatyta Advento laikotarpiui labai tinkanti paroda „Lietuvos sakralinės skulptūros nuotraukos“. Jos autorius – iš Zarasų krašto kilęs, dabar jau miręs Linas Broga (1925–2005) – kelių inžinierius, dėstytojas, poetas, vertėjas, kultūros veikėjas. Keliaudamas po Lietuvą darbo reikalais ir kaip turistas jis fotografuodavo kraštovaizdžius, architektūros ir gamtos paminklus, tautodailės, etnografijos paveldą. Jo palikime – daugiau nei 1000 fotonegatyvų, kuriuose 1951–1989 metais įamžintas įvairių vietovių sakralinės skulptūros paveldas: kryžiai, koplytstulpiai, paminklai. Parodų parengimu ir pristatymu Lietuvos žmonėms rūpinasi fotografo žmona Romana Brogienė. Muziejaus direktorė Vida Beržinienė apgailestavo, kad ponia Romana, nors ir planavo, negalėjo atvykti į Ignaliną, todėl parodą pristatyti buvo paprašyta tikybos mokytoja Audronė Urbonienė. Ji pasakojo apie autoriaus asmenybę ir paliktus vertingus darbus, apie laikotarpį, kai sakralūs kūriniai nebuvo saugomi ir vertinami valstybės: jei nesugriauti, tai palikti likimo valiai tyliam sunykimui. Tokius juos fotografavo L. Broga. Renginyje dalyvavę mokiniai buvo paprašyti surasti nuotrauką, kurioje išsaugotas vienas senutėlis Ignalinos krašto kryžius. Vaikai nesunkiai surado 1956 metais nufotografuotą Antalksnės kaimo kryžių. Liūdnai jis atrodė – varganas ir sukrypęs, tačiau išliko bent šioje nuotraukoje. Vėliau pabūti kartu pakvietė „Caritas“ Dienos centro ir Ignalinos parapijos Rožinio grupės vaikučiai su savo vadovėmis Vita Bagdoniene ir Ieva Čičelyte. Susėdus ratu aplink Advento vainiką su uždegtomis žvakėmis, buvo giedamos giesmės, vaidinama, kalbama apie Adventą – susitaikymo ir gerų darbų laiką, belaukiant Jėzaus gimimo. Gitara grojo ir giedoti padėjo gimnazistė Renata Artimavičiūtė. Kartu su vaikais renginyje dalyvavo jaunieji kariūnai.

Lina Kovalevskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija