2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Jaunimas gerumo akcijoje

Grupė jaunųjų Šakių parapijos savanorių

Gruodžio 1 dieną prasidėjo adventiniu laikotarpiu vykstanti tradicinė Lietuvos „Caritas“ organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“ – krikščioniška gailestingumo akcija, kuria katalikai tikėjimą Kristumi išreiškia veiklia meile. Kur gailestingumas ir meilė, ten ir Kristus – „Ubi caritas et amor – ibi Christus est“. Tai – pirmųjų amžių krikščionių šūkis, apie kurį pagonys atsiliepdavo: „Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli“.

Šakių parapijos jaunimas aktyviai dalyvavo šioje akcijoje. Jaunieji savanoriai leidosi į varginančią kelionę po miestą. Tikslas – aplankyti kuo daugiau įmonių, mokyklų, sveikatos įstaigų, savivaldybę. Norėjosi kiekvieno asmeniškai paklausti, ar nori prisijungti prie gerumo akcijos – pagalbos skurstančioms Šakių šeimoms.

Po pamokų, jaunimas skubėjo su „Caritas“ žvakelėmis pas žmones, kurie nuoširdžiai aukojo į aukų dėžutę pinigėlius, kartais net nepasilikdami žvakelės Kūčių stalui. Dažnas net susigraudino išvydęs jaunas rankeles, ištiesusias gerumo žvakelę. „Ar daug turite tokių gerų vaikų?“ – dažnas paklausė... Akcijoje savanoriškai dalyvavo 10 jaunųjų karitiečių. Išplatinta beveik 300 akcijos žvakelių, geriems darbams surinkta 1301 Lt. Kiekvienas prisidėjęs prie šios akcijos, gavo neįkainojamą dovaną – gerumo ir meilės šilumą. Kas užsikemša ausis vargšo šauksmui, tas pats šauksis ir nebus išgirstas (Pat 21, 13). Padėk savo artimui dabar, kai turi jėgų tai padaryti (Pat 3, 27–28).

Vaikai gražiai dėliojo žodelius – „Šiandien Jūs pagalvojate apie kitus, o rytoj kiti pagalvos apie Jus“. Nė vienas nėra užtikrintas turtingu rytojumi. Tad šiandien dosniai aukodami kitam, rytojaus rytą patys galime ieškoti pagalbos. Daug istorijų pasakoja apie tai, kaip nuo gaisro, potvynių, kitų gamtos išdaigų nukentėję žmonės kreipiasi pagalbos į „Caritas“, o ši organizacija mielai ištiesia pagalbos ranką. Tad nesigailėkime įdėto triūso, paaukotų pinigėlių ar dovanotų daiktų – viskas turi savo laiką ir kainą.

Kas turi dovaną tarnauti, tetarnauja, kas – mokyti, tegul moko, kas turi dovaną šelpti, tegul šelpia dosniai. (Rom 12, 4–8). Kiekvienas gerumo akcijose tegu prisideda tuo, ką moka geriausiai, ką turi geriausio, o Viešpats mus apdovanos tuo, ko mums tikrai reikia!

Už surinktus pinigėlius šiuo metu kol kas yra paremtos šešios daugiavaikės šeimos: pagerinta jų buitis, nupirkta būtiniausių daiktų. Kaip ir kiekvienais metais, Šv. Kalėdų rytą vaikus bažnyčioje aplankė Kalėdų Senelis.

Tad kuo dažniau ištieskime vienas kitam pagalbos ranką, ir gyvenimas taps daug gražesnis! Kiekvienas turime savyje gerumo, nebijokime jo parodyti!

Jūratė TC

Kun. Armino Lukoševičiaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija