2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Ar lengva švytėti asmenybėms?

Apie kun. Vytautą Lapšį
prisiminimais dalinasi literatas,
kraštotyrininkas Vladas Liolys

Kalba Suvainiškio, Čedasų,
Žiobiškio parapijų klebonas
kun. Virginijus Šimukėnas

Prisiminimų popietės „Asmenybių
švytėjimas šiandien“ akimirka
gimnazijos skaitykloje

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo prisiminimų popietę „Asmenybių švytėjimas šiandien“. Gyvenimo taisyklės diktuoja ne tik veiksmus, bet ir atoveiksmius. Kaip gerbsime kitų atminimą, taip gerbs ir mus...

2013 metais sukako 105 metai, kai gimė pedagogas, spaudos darbuotojas, LKRS skyriaus narys Jonas Pladis. Popietę daina apie Lietuvą, virkdydamas gitaros stygas, pradėjo muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas. Renginyje apie šviesios atminties pedagogą, prisiminimais dalinosi istorikas Vytautas Gasiūnas, o literatas, kraštotyrininkas Vladas Liolys prisiminė ypatingą Jono Pladžio taktiškumą. Visuomet susitikimams šmaikštumo atspalvių suteikia mokinių prisiminimai apie buvusius mokytojus. Buvęs J. Pladžio mokinys Osvaldas Papaurėlis prisiminė moksleiviškus metus ir solidų, profesorišką, žila galva mokytojo paveikslą. Žmonės spaudos darbuotoją prisimena iš tuometinės „Spalio vėliavos“ numerių, šiam laikraščiui parinktų aforizmų.

2013 metais taip pat sukako 105 metai, kai Suvainiškyje (Rokiškio r.) vaistininko šeimoje gimė kunigas ir spaudos darbuotojas Vytautas Lapšys. Jo asmenybę ir kūrybinį kelią apžvelgė literatas, kraštotyrininkas V. Liolys. Kun. V. Lapšys į amžinybę iškeliavo būdamas 28 metų, kai buvo vos tik pradėjęs prasmingą kunigystės, spaudos darbuotojo, vertėjo veiklą. Literatų pasakojimus paįvairino skaidrės, o joms parengti panaudotos fotografijos iš asmeninio V. Liolio archyvo.

Kaip asmenybės švyti šiandien, ar joms lengva švytėti? Į šiuos klausimus atsakė ir gyvenimiškais pavyzdžiais savo pasakojimą iliustravo prisiminimų popietėje dalyvavęs Suvainiškio, Čedasų, Žiobiškio parapijų klebonas kun. Virginijus Šimukėnas. Visais laikais asmenybėms nebuvo lengva, nes šie žmonės į pasaulį žvelgė kitokiu žvilgsniu.

Poetiniu žodžiu prisiminimų popietę paįvairino literatės, LKRS Rokiškio skyriaus narės Vida Papaurėlienė ir Gražina Pitrėnienė.

Reda Kiselytė,
LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Rūtos Vilutienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija