2014 m. sausio 4 d.    
Nr. 1
(2072)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pašauktas tarnauti

Sukilimo herbo išleistuvės
iš Lietuvos atstovybės Dubline
į Kražių muziejų Pasaulio lietuvių
vienybės dieną, liepos 17-ąją.
Iš kairės: kun. Egidijus Arnašius,
Lietuvos ambasadorius
Airijai Vidmantas Purlys
Tado Kubiliaus nuotrauka

Visi mes, pakrikštytieji, save įvardijantys Katalikų Bažnyčios nariais, kai norime paaiškinti, kas yra kunigas, visada turime konkretų pavyzdį kunigo, kuris mus pakėlė, kai buvome sugniuždyti negandų, ar laimino ypatingais gyvenimo momentais... Žodis „kunigas“ etimologiškai lyginamas su kunigaikščiu, garbingu šventu ponu, bet Katalikų Bažnyčios Katekizmas įvardija kaip patarnautoją, turintį šventas galias tarnauti broliškai vienybei, kad visi priklausantys Dievo tautai pasiektų išganymą. Kiekvienas kunigas, atliekantis sakramentinę tarnystę Bažnyčioje, yra pašauktas ir asmeniškai: „Tu sek paskui mane!“ (Jn 21, 22), kad Jėzaus vardu tarnautų Dievo tautos labui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija