2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Brandaus amžiaus kūrėjų vaisiai

„Brandumos“ kūrėjų paveikslai

Dainuoja senjorų ansamblis

„Brandumos“ prezidentas
poetas Vytautas Barauskas

Vilnius. Pirmoji respublikinė Poezijos ir menų mėgėjų asociacijos (PMMA) „Branduma“ menų kūrinių paroda finišavo lapkričio 16 dieną Karininkų ramovėje. Tai – antrasis asociacijos penkerių metų sukakties renginys. Rugsėjį poezija ir dainos sklandė gražiame Trakų krašte.

„Brandumos“ prezidentas poetas Vytautas Barauskas džiaugėsi, jog 2008 metais gimusi svajonė išsipildė. Menininkų ir jų darbų gausa pranoko lūkesčius. Jis nuoširdžiai dėkojo gausiai susirinkusiems ir savo darbus pristačiusiems menininkams iš Kėdainių, Šiaulių, Vilkaviškio, Klaipėdos, Druskininkų, prisiminė ir viltingai ištarė rašytojo Juozo Baltušio žodžius, kad „svarbiausia – lokomotyvą užkelti ant bėgių, paskui jis pats riedės“. Su tokiu tolimesniu svajonės įprasminimu prezidentas atidarė parodą. Gausiausiai dalyvavusių kolektyvų atstovai pasidalijo patirtimi. Daugiau, kaip 70 darbų parodai pateikė „Brandumos“ asociacijos Kėdainių skyrius „Kėdainių menininkai“. Dailininkų poskyryje, kuriam vadovauja Albina Mockevičienė, parodos rengiamos dažnai. Vien šiemet surengtos aštuonios parodos.

Šiaulių „Menų šaltinio“ dailininkai eksponuoja per 40 darbų, kurie menine išraiška iš karto pelnė didelį susidomėjimą. Šiauliečiai, dažnai dalyvaudami parodose, meno paslapčių moko jaunimą ir senjorus, pasikviesdami geriausius specialistus. Jų dėka kelis mėnesius veikia menų terapijos užsiėmimai. Vilkaviškio „Brandumos“ vadovas Valentinas Krunglevičius, prisistatęs kaip „berniukas iš Suvalkijos lygumų“, atvyko su keturiais menų kūrėjais. Atsivežė ne tik jų darbų, bet ir kartu su poetais surinktą bendrystės puokštę – knygelę „Šimtmečio diemedžio žydėjimas“.

„Brandumos“ menininkus pasveikino rašytojas, literatūros kritikas Alfredas Guščius. Jis džiaugėsi, kad net dvi talpios salės sušvito išradingais, originaliais meno mėgėjų darbais. Druskininkų brandumiečiai buvo kukliausi. Jie atsivežė tik du atstovus. Tačiau Dianos Lukošiūnaitės karpiniai jau daugelį metų žavi žiūrovus ir specialistus spalvingumu, grakštumu, profesionalumu, filosofinės minties raiška. Jai suteiktas meno kūrėjos statusas, apdovanota ženklu „Brandumos garbė“.

Apie vilniškius menininkus daug gražių žodžių išsakė, jų pasiekimus įvardijo Vilniaus Lazdynų bendruomenės klubo „Lazdynų senjorai“ ansamblio vadovas Petras Žiupsnys. Renginio dalyviams uždainavus: „Dainuokime žmonės, dainuokim visi, širdis atjaunėja, kai dainą girdi“, senjorai „prikėlė“ dainai ir visus menininkų šventės dalyvius. Šiuos dainininkus pakeitęs antrasis vilniečių kolektyvas – poezijos ir romansų ansamblis, vadovaujamas nepailstančios entuziastės Elenos Skirelienės, – pasiekė visų klausytojų sielos gelmes, žadino ir svaigino. Ansamblių dainų pynė buvo supinta paprasto gerumo, darnos, taurumo ir meilės spalvomis.

Meno paskirtis – sužadinti jausmus. Jo įtakoje žmogus tampa geresnis, supratingesnis, atlaidesnis, jausmingesnis. Jau daug metų širdyje nešiojuos žiniasklaidoje rastą mintį apie meno paskirtį: „Esamą – įamžinti, o nesamą – sukurti, silpną – sustiprinti, aiškų – užmaskuoti, nepastebimą – išryškinti“. Tai šiame renginyje ir atsispindėjo. Čia gražiai jungėsi muzikos garsai, dainos žodžiai, eilės ir kita meno kalba šnekantys kūriniai. Realistiškai tapyti paveikslai (vandens lelijų ir orchidėjų žiedai, draugiška vasaros ir rudens peizažų bendrystė, dvarai, pilys, miestai; portretai ir simegrafijos, grafikos, karpymo, kita technika sukurti kūrinėliai), vaizduojamojo meno ir atlikimo technikos įvairovė jungėsi į visumą, į Dievo duotų žmogui dovanų realizavimą, jų dovanojimą kitiems žmonėms kaip jausmų, širdies ir rankų kūrybos, meilės paveikslą. Nesvarbu, kad ne vienodas visų parodos dalyvių darbų meninis lygis, bet svarbu šviesios sielos, žmonių šiltų jausmų, širdžių ir rankų kūrybos raiška.

Meno mėgėjų darbų paroda, dvi savaites traukusi sostinės žmonių dėmesį, parodos dalyvių skaičius ir atidarymo programa įtikinamai patvirtino Poezijos ir menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ pavadinimą ir veiklos turinį. Šiuo metu jai priklauso daugiau nei pusė tūkstančio meninės sielos žmonių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, rajonų centruose ir net Londone bei Atėnuose. Tai – savotiškas meno mėgėjų dvasinis aruodas, iš kurio ne tik semiamės, bet kurį ir patys papildome naujais savo vardais, gražiais darbais, organizuojamais renginiais, meile nuspalvintais savojo meno kūriniais.

Alvyra Grėbliūnienė,
Druskininkų PMMA „Branduma“ narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija