2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Filmo ir knygos pristatymas

Pasakų knygos „Gyvenimo turtas:
audiniai, dainos, pasakos...“ autorė
Ona Laurinaitienė su savo knyga

Kalba Mažonų seniūnas Jonas Samoška,
kairėje – šventės sumanytoja
ir vedėja Virgina Bartušienė

Sveikinimo žodį taria Tauragės rajono
savivaldybės Birutės Baltrušaitytės
viešosios bibliotekos bibliotekininkų
draugijos pirmininkė Daiva Kiniulienė

Nagingų pagramantiškių darbų paroda

PAGRAMANTIS. Kultūros namuose vyko vaizdo filmo „Nagingi pagramantiškiai II“ ir Onos Laurinaitienės pasakų knygos „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos...“ pristatymas visuomenei ir vakaronė. Renginyje dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Naujokienė, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skyrių vedėjos Daiva Kiniulienė, Birutė Lukoševičienė, Laima Pikčiūnienė, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkas Algirdas Turčinavičius, svečiai ir pagramantiškiai.

Vakaro metu pristatytas vaizdo filmas, kuriame didžiausias turtas – žmonės, kurie gyveno, gyvena ir kuria tikrąsias kultūros vertybes. Jie – tradicinių amatų puoselėtojai. Tai – gyva tautos kultūros dalis, todėl turime kaupti kultūros ir istorijos paveldą, gaivinti tradicijas ir papročius, skleisti jas jauniems žmonėms. Dar ir dabar Pagramančio krašto kaimuose skamba dainos, giesmės, sekamos pasakos, dūzgia verpimo rateliai, kaukši medį, metalą, akmenį kalbinantys kaltai.

Seniausias tradicijas šiame krašte turi audimas. Audėja, dainininkė, pasakorė Ona Kuizinaitė-Laurinaitienė yra išaudusi šimtus metrų audinių, mokanti daugybę dainų, dainelių, pasakų, posakių iš gyvenimo. Nesuskaičiuojamą daugybę paminklų, tvorelių, antkapių, įvairiausių kapų atributų yra savo rankomis sukūręs akmenskaldys Valdemaras Smalinskas. Kraštotyrininkė Irena Malinauskienė kūrybinę mintį eilėmis pradėjo reikšti, kai gyvenime ėjo kartu skausmas ir džiaugsmas. Savo išdrožtų, sukurtų darbų niekada neskaičiavo medžio drožėjas Valdas Kleinas, statulėlių drožėjas, dailininkas-mėgėjas Antanas Puidokas ir šimtus kadrų nufotografavo buvęs kaimo fotografas Bronislovas Keserauskas.

Vakaro metu pristatyta O. Laurinaitienės pasakų knyga „Gyvenimo turtas – audiniai, dainos, pasakos...“ ir dainų diskas. Knygoje užrašyta 80 pasakų, kuriose aukštinama išmintis, dora, sąžinė, darbas, pagarba tėvams, tėvų ir vaikų santykiai, gyvūnų draugystė su žmogumi, o diske įdainuotos 73 dainos, įgarsintos 6 pasakos ir 13 šokių-ratelių.

Šie leidiniai tebus įdomūs ir naudingi visiems, kurie pažinojo šaunią audėją, dainininkę, pasakorę, iš kurios gyvenimo galime pasisemti gyvenimiškos išminties, kantrybės, valios, užsispyrimo ir, kaip pati sako, „Dievo dovanos ir talento“, nes jos audiniai – jos pasididžiavimas. Ši knyga tebus graži dovana O. Laurinaitienei, jos vaikams, anūkams, proanūkiams.

Nagingiems pagramantiškiams ir svečiams įteikti vaizdo filmo „Nagingi pagramantiškiai II“ diskai ir pasakų knygos. Tai finansuota iš kultūros rėmimo programos. Vakaro metu veikė nagingų pagramantiškių darbelių paroda.

Verti padėkos Tauragės rajono savivaldybė ir meras Pranas Petrošius, mero padėjėja Virginija Eičienė, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojos, Pagramančio regioninio parko Lankytojų centro administratorė Rita Krompalcienė, Kristina Arbačiauskienė, rajono savivaldybės bendrojo skyriaus specialistas Valdas Šarakvasas, leidyklos „Printėja“ direktorė Danutė Simutienė ir visi, padėjusieji ruošiant renginį.

Virgina Bartušienė,
Pagramančio kaimo bibliotekos bibliotekininkė

Tauragės rajonas Ritos Krompalcienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija