2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Medaliai, ekslibrisai, mažoji plastika, tapyba

A. Olbuto medalis Kristijonui Donelaičiui

A. Olbuto medalis Šv. Onos bažnyčiai

A. Olbuto ekslibris
rašytojui Zigmui Gėlei

VILNIUS. Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11) visą mėnesį veikė Antano Olbuto personalinė paroda, skirta paminėti dailininko 70 metų jubiliejų. Parodoje autorius eksponavo medalius, ekslibrisus, mažąją plastiką, tapybą.

Medaliai – pagrindinė dailininko kūrybinės veiklos sritis. Sukurta daugiau kaip 300 darbų, kuriuose įprasmintos formų ir plastikos paieškos. Ryškiausi bruožai – minimalizmas, stilizacija – sąlygoja realistinio vaizdo virsmą į moderną. Žemas reljefas, grafiški įrėžiai ar juslios faktūros kūriniams suteikia juvelyrinę raišką. Kūriniai dedikuoti kultūros ir meno veikėjams, įamžina reikšmingus įvykius, dvasines emocijas.

Ekslibrisų ekspoziciją sudarė dvi grupės: ankstyvieji lino raižiniai ir savita technika sukurti atspaudai. Jų vaizdinių kompozicijos lakoniškumas siejasi su medaliais ir mažąja skulptūrine plastika, kuri, dažnai turėdama plokštuminį siluetą, aplink save sukuria sau paklusnią erdvę.

A. Olbuto tapyba persipynusi su piešiniu. Tai – ekspresyvioji ekspozicijos dalis, išsiveržusi iš kanoniškumo, atsidavusi improvizaciniam polėkiui, spalvos ir potėpio sumaiščiai.

Autoriaus kūriniai eksponuoti Anglijoje, Prancūzijoje, Amerikoje, Rusijoje, Vengrijoje, Italijoje, Belgijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Australijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. Juos įsigijo Lietuvos ir užsienio muziejai, yra įteikti užsienio prezidentams, diplomatams.

A. Olbutas gimė 1943 m. spalio 18 d. Vilkijoje. 1974 metais baigė VDI, Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) narys. Nuo 1990 metų vadovauja LDS medalio meno kūrėjams, yra Tarptautinės medalininkų federacijos (FIDEM) atstovas Lietuvoje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija