2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Susitikimas su poete, dailininke, žurnaliste, kraštiete

NAUJIEJI VALKININKAI. Vieną penktadienio popietę miestelio bibliotekoje vyko susitikimas su poete, dailininke, žurnaliste, kraštiete, Lietuvos rašytojų sąjungos nare Daiva Molyte-Lukauskiene. Jį organizavo bibliotekininkė Danutė Blažulionienė. Ji sukvietė gausų būrį ne tik vietinių poezijos mylėtojų, bet ir svečių iš Varėnos, Valkininkų. Renginyje dalyvavo Daivos vyras, dukra, mama, sesuo, Varėnos rajono savivaldybės mero pavaduotojas ir Naujųjų Valkininkų bendruomenės pirmininkas Alvydas Valeiša.

Širdis tiesiog salo nuo pačios poetės skaitomų eilių, kurių grožį sustiprino balso intonacijos, čia ir dabar išgyvenami jausmai, sudėti į eilėraščius. Nors poetė jau beveik 20 metų negyvena Naujuosiuose Valkininkuose, tačiau jos kūryboje vis dar gausu prisiminimų, susijusių su mylima Dzūkija. O ir kaip gali pamiršti savo gimtąjį kraštą, kur pas dziedulį, Milvydos kaime, ganytos vasarą karvės, Varėnoje lankyta mokykla, Valkininkų miškuose grybauta ir uogauta. Šių atspindžių galima aptikti visose keturiose autorės knygose: „Natiurmortas su gudobelės šaka“, „Baltas kvadratas juodame fone“, „Persodintos gėlės“, „Baltojo kiro giesmynai“.

Renginyje poetės eiles skaitė Renata Česnulevičienė, Elena Glavickienė padovanojo savo sesers, taip pat poetės, gyvenančios Floridoje, knygeles, Justinas Jaksebaga – savo kūrybos rinkinį su autografu. Prisiminimais apie poetės vaikystę dalinosi kaimynės – Aldona Vainilaitienė, Angelė Čepukienė ir Sofija Vainilaitienė, pas kurią tuo metu dar būsima dailininkė mokėsi. Prisimintas ir Martynas Vainilaitis, kuris išklausęs Daivos pirmųjų eilėraščių, paskatino eiti poezijos keliu. Laikas, praleistas kartu su poete, prabėgo nepastebimai. Išsiskiriant poetė pažadėjo kiekvienų metų rudenį aplankyti savo gimtąjį kraštą ir rengti susitikimus bibliotekoje.

Jolanta Molienė

Varėnos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija