2014 m. sausio 24 d.    
Nr. 4
(2075)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Pasižvalgymas po pietvakarių Suvalkiją

MARIJAMPOLĖ. Sūduvos fotoklubas Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje pristatė fotografijų parodą „Tapatumo ženklai: pietvakarių Suvalkija“. Ji surengta užfiksavus patirtus įspūdžius vasarą lankantis įvairiuose Sūduvos krašto kaimuose ir miesteliuose (Gižuose, Buktoje, Gražiškiuose, Varnupiuose ir kitur), vykdant to paties pavadinimo – „Tapatumo ženklai: pietvakarių Suvalkija“ – projektą, kurio tikslas – pristatyti ir kalbėti apie tai, ką turime šiame etnografiniame regione išskirtinio, įdomaus ir ką vertėtų branginti, saugoti.

Pristatydama parodą projekto iniciatorė ir vadovė, klubo pirmininkė Laimutė Kraukšlienė, sakė, kad fotografuojant ir rengiant parodą buvo stengtasi pažvelgti į aplinką, atspindinčią tradicijas ar papročius, surasti išskirtinius elementus, užfiksuoti architektūros bruožus, pastatus, namų ūkio rakandus, ten gyvenančius žmones ir tai perteikti fotografijose. Parodoje savo darbus pristatė vienuolika Sūduvos fotoklubo narių: Laimutė Kraukšlienė, Antanas Beniulis, Egidijus Bičkus, Asta Čebatorienė, Antanas Gudelevičius, Valentinas Juraitis, Birutė Kurtinaitienė, Irma Norbutaitė, Vytautas Paliulis, Vytenis Skroblas ir Irena Tamulynienė.

Atidaryme sveikinimo žodį tarė Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Zakaravičienė, Rygiškių Jono gimnazijos moksleivių prezidentė Brigita Kavaliauskaitė, Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė. Jie pasidžiaugė gražiu ir prasmingu Sūduvos fotoklubo narių sumanumu pristatyti krašto išskirtinumą, dėkojo už suteiktą galimybę pamatyti natūralioje aplinkoje išsaugotus tapatybės ženklus, linkėjo tęsti pradėtus ieškojimus.

Parodos atidarymo renginyje skambėjo Marijampolės kolegijos lektorės, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkės Vidos Mickuvienės paruoštų studentų – Daivos Liaudanskytės ir Tado Baltrušaičio – atliekama ištrauka iš spektaklio „Giesmė“, skirta poeto K. Donelaičio 300 metų gimimo jubiliejui paminėti.

Marijampolės savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija