2014 m. sausio 31 d.    
Nr. 5
(2076)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Referendumo
iniciatyvą panaikinti
kol kas nepavyko...

Ekumeniniai
renginiai Panevėžyje

Vienijami
Kristaus meilės

Atvyko nugalėti
blogį ir pasėti
meilės daigus

Tauragės
bibliotekos rėmėjas

Virtuali
paroda „Lietuvių
enciklopedijai – 60“

Sausio 13-ąją
prisimenu su liūdesiu
ir džiaugsmu

Steikime
Švč. Sakramento
mylėtojų būrelius

Pagerbtas tikėjimo
ir tiesos liudytojas

Mirė bažnyčių
vitražistas Kazys
Morkūnas

Koks gražus žmogus,
mylintis Kristų!..

Uoliai tarnavęs
žmonėms

Paminėjo 70-ąsias
prezidento Antano
Smetonos mirties
metines

Kai meška verčiasi
ant kito šono

Vilniaus zanavykų
bendrijai – 25-eri

Graži tradicija –
tautinės šventės

Rašytojui Vladui
Braziūnui – Bernardo
Brazdžionio premija

Ekumeniniai susitaikymo siekiai

Pasaulio krikščionys vienijasi Sirijos konflikto sprendimui

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas
prie Šventojo Sosto akredituotiems
diplomatams, akcentavo taikaus
Sirijos krizės sprendimo svarbą

Popiežiaus Pranciškaus taikdarystė

Taip jau sutapo, kad neseniai švęsta kasmetinė Maldų už krikščionių vienybę savaitė (sausio 18–25 dienomis) vyko tuo pat metu, kai Šveicarijoje buvo atnaujintos Sirijos taikos derybos, sulaukusios sutelktų ekumeninės maldos pastangų, kad būtų nutrauktos brolžudiškos kovos ir pasiektas susitaikymas šioje evangelinius įvykius menančioje žemėje. Tai – geras pavyzdys, kaip įvairių konfesijų krikščionys gali suvienyti jėgas kartu su popiežiaus Pranciškaus taikingomis iniciatyvomis. Jau daugiau kaip trejus metus besitęsiančio karo mastą Sirijoje aiškiai nusako baisi praradimų statistika, lyginant ją su mums labiau pažįstamomis nelaimėmis. Štai vėl ką tik minėjome tragiškų 1991 metų sausio įvykių Vilniuje metines, apgailėdami keturiolikos laisvės gynėjų žūtį. Smurtiniai susidūrimai Ukrainos sostinėje Kijeve jau pasiglemžė kelių jaunų žmonių gyvybes. Dėl to yra labai skaudu. Sirijoje per kovos tarp sukilusios opozicijos ir valdančiojo Bašaro al Asado (Bachar al Assad) režimo jau pareikalavo 130 tūkstančių aukų (daugiausia civilių, įskaitant vaikus). Dar apie 2,5 milijono Sirijos gyventojų (10 proc.) buvo priversti palikti namus ir ieškoti prieglobsčio užsienyje, tapti pabėgėliais, daug socialinių problemų keliančiais kaimyninėms šalims, į kurias jie pasitraukė (Libanui, Jordanijai, Turkijai, Irakui).


Pavydo kirmino priešnuodis

Kun. Vytenis Vaškelis

Daugiau nei prieš savaitę popiežius Pranciškus šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie pavydintį žmogų, kuris apsinuodijo pavydo nuodais. Šventasis Tėvas sakė: „Jis negieda, nemoka šlovinti, nežino, kas yra džiaugsmas, jis visada žiūri, ką turi kitas, ko neturi jis, ir dėl to jis apkarsta, ir jo kartumas pasklinda po visą bendruomenę. Pavyduoliai sėja kartumą. Kita laikysena, kuri kursto pavydą, – kito žmogaus šmeižimas. Pavyduolis nepakenčia, kai kitas ką nors turi. Jis mano, kad pažemindamas kitą žmogų, pasieks, kad jis pats nebus prastesnis už kitą. Jo naudojamas įrankis – apkalbos. Jei atidžiau pažiūrime, iš kur apkalbos atsiranda, pamatome, kad visada už jų slypi pavydas“.


Bus beatifikuotas vyskupas, nutaręs plėsti „Opus Dei“ veiklą Lietuvoje

Vyskupas Alvaras del Portillo
su popiežiumi Jonu Pauliumi II
1992 metais

Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, vyskupas Alvaro del Portillo, kuris vadovavo „Opus Dei“ prelatūrai daugiau nei 19 metų ir nutarė pradėti šios Katalikų Bažnyčios organizacijos veiklą Lietuvoje, rugsėjo 27 dieną bus paskelbtas palaimintuoju.

Beatifikacijos šv. Mišios vyks Ispanijos sostinėje Madride. Jas aukos Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Laukiama tikinčiųjų iš viso pasaulio. Vatikanas nesenai patvirtino stebuklingą išgijimą, patirtą meldžiantis 1994 metais mirusio vyskupo Alvaro užtarimu.


Gyva grandine sujungta Europos Komisijos atstovybė ir Ukrainos ambasada

Europos palamento narys
Vytautas Landsbergis akcijoje
„Ištiesk ranką Ukrainai“

Praėjusį šeštadienį Vilniaus senamiestyje vyko pilietinė Ukrainos žmonių palaikymo akcija „Ištiesk ranką Ukrainai“. Gyva grandine buvo sujungta Europos Komisijos atstovybė (Vilniaus g. 10) ir Ukrainos ambasada  (Teatro g. 4). Šios iniciatyvos tikslas – pademonstruoti paramą už demokratines vertybes kovojantiems Ukrainos piliečiams. Iš anksto buvo tikimasi, kad prie iniciatyvos prisijungs bent 715 dalyvių, kurie simbolizuotų 715 kilometrų, skiriančių Lietuvos ir Ukrainos sostines.


Titulai veltui nedalijami

Po renginio Dr. Aldonos Vasiliauskienės
klasėje prie stendų. Sėdi: Ukrainos
ambasadoriaus Lietuvoje patarėja
Zoja Olejnyk (kairėje) ir dr. Aldona
Vasiliauskienė (dešinėje). Stovi
(iš kairės): Bazilionų vidurinės
mokyklos direktorius Rimantas Gorys,
Šiaulių rajono savivaldybės meras
Algimantas Gaubas, ypatingasis
ir įgaliotasis Ukrainos ambasadorius
Lietuvoje Valerijus Žovtenko,
Krekenavos klebonas kun. dr. Gediminas
Jankūnas ir Skaistgirio klebonas
kun. Jordanas Urbonas

Mokslininkę, istorikę dr. Aldoną Vasiliauskienę pirmąsyk išvydau Vilniuje Šventų Jonų bažnyčioje, kurioje, 1991 metų vasarą vyko atkuriamasis Lietuvių katalikų mokslų akademijos suvažiavimas. Pastebėjau judrią, vis kažkur skubančią moterį. Mano veikla tuo metu irgi siejosi su Bažnyčia, su religija – dirbau religijos filosofijos ir bažnytinio meno žurnale „Logos“, Stasio Šalkauskio labdaros fonde, vėliau pervardintame į „Lumen“. Manau, jeigu ne tie man, literatūros kritikui, tarsi nebūtini religiniai interesai, tai nebūčiau susipažinęs su įdomia moterimi, kaip greitai supratau, ir su ryškia kūrybine asmenybe. Kai 1995 metų pavasarį išėjau iš minėtos redakcijos, dr. A. Vasiliauskienė tartum to mano žingsnio tik ir laukė – greitai įsuko į savo plačios organizacinės veiklos sūkurį. Dirbdami „Logos“ žurnalo redakcijoje, rengėme gražias religijos filosofijos, bažnytinės muzikos ir dailės savaites „Sinoikijas“, važinėjome po Lietuvos miestus su kilnia religinės dvasios skleidimo misija.


Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ savanoriai nuolat mokosi

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
savanoriai mokymų metu

Sausio 18 dieną, nepabūgę užpustytų kelių, į trečią Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ organizuotą mokymų seminarą „Kas mes esame? Ko Dievas iš mūsų tikisi?“ susirinko 32 savanoriai iš įvairiausių vyskupijos kampelių.

Šių seminarų-mokymų tikslas – ugdyti naujus į parapijos „Caritas“ grupes įsijungusius narius bei palydėti artimo meilės tarnystėje jau esamus savanorius; su parapijos klebono pagalba ieškoti žmonių sielovadinei-karitatyvinei veiklai parapijoje aktyvinti, skatinti parapijos bendruomenę gailestingajai artimo meilei, padėti dvasiškai bręsti įsipareigojusius „Caritas“ praktinės savanoriškos veiklos gyvinimo tarnystei, ir naujų krikščioniškų santykių parapijos bendruomenėje kūrimui. Projektą finansuoja Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas.


Susitiko su klebonais

Akmenės rajono vadovai ir Akmenės
dekanato kunigai (iš kairės):
Ventos klebonas kun. Andrius
Eidintas, administracijos
direktorius Apolinaras Nicius,
rajono meras Vitalijus Mitrofanovas,
Naujosios Akmenės klebonas
kun. Olijandas Jurevičius, Akmenės
klebonas kan. Egidijus Zulcas,
mero pavaduotoja Julija Juškienė
ir administracijos direktoriaus
pavaduotojas Algirdas Bučys

NAUJOJI AKMENĖ. Akmenės rajono savivaldybės vadovai – meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotoja Julija Juškienė, administracijos direktorius Apolinaras Nicius ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Algirdas Bučys – surengė susitikimą su rajono parapijų klebonais. Susitikime dalyvavo Akmenės dekanas, Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas kun. Olijandas Jurevičius, vicedekanas Akmenės Šv. Onos parapijos kan. Egidijus Zulcas ir Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun. Andrius Eidintas. Kunigams papasakota apie prabėgusių metų Savivaldybės veiklą – laimėjimus ir trikdžius, kuriuos teko įveikti darbuose, naujoves. Apibūdinti šių metų pagrindiniai planai ir siekiai.


Ar Lietuva žlugs be pigaus alkoholio?

Doc. dr. Aurelijus Veryga

Žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo žinia, kad nuspręsta pensijų grąžinimui reikalingus pinigus susirinkti didinat akcizą alkoholiui. Labai apsidžiaugiau, nes pamaniau, kad tai būtų vienas didžiausių indėlių į žmonių sveikatą ateinančiais metais, tačiau paskui išgirdęs „Žinių radijo“ eteryje ta tema kalbinamus „Swedbanko“ vyriausią ekonomistą Nerijų Mačiulį ir mano kolegą psichiatrą Raimundą Alekną (keista, TS-LKD partijos įtakingas veikėjas vėl stoja alkoholio pramonės pusėn), supratau, kad nieko čia lengvo ir paprasto nebus. Neabejoju, kad šiuo metu jau apskambinti visi laisvosios rinkos institutai, aludarių gildijos ir visa panaši gvardija, kuri sėdi ir rašo straipsnius apie tai, kad padidinus alkoholio akcizą padidės kontrabanda, kad lietuviai masiškai nuodysis surogatais ir t.t. Taigi, kas bus straipsniuose parašyta, galiu jau šiandien pasakyti. Manau, kad jų straipsniai už pinigus suksis visuose didžiausiuose interneto pataluose ir žiniasklaidoje, todėl šis straipsnis yra mažiausia, ką galiu padaryti atsakydamas į eteryje jau plintančią demagogiją be jokių skaičių ir tyrimų. Pirmiausia ekonomistas nepraleido progos paminėti, kad akcizo didinimas nemažins vartojimo, nes to niekad neatsitiko.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija