2014 m. vasario 21 d.    
Nr. 8
(2079)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kai partijos veikia kaip uždaros mafijinės grupuotės

Prašymasdėl išstojimo iš TS-LKD partijos ir dėl pasitraukimo š TS-LKD frakcijos Seime

Remiantis TS-LKD Įstatų II dalies 18 punktu ir LR Seimo Statuto 38 straipsniu, pranešu, kad išstoju iš TS-LKD ir pasitraukiu iš TS-LKD frakcijos Seime.

Tai darau dėl šių priežasčių:

Negaliu pritarti TS-LKD vadovybės pastaruoju metu skelbiamam požiūriui į tautą, jos suverenias galias ir konstitucines piliečių teises. Tautos suverenumą ir piliečių politines laisves niekinantis (varžantis, negerbiantis) TS-LKD vadovybės požiūris, mano supratimu, prasilenkia su Lietuvos Respublikos Konstitucija.

TS-LKD vadovybė tylėjimu padeda formuotis teisėsaugos nomenklatūrai, kuri vis labiau atitrūksta nuo teisingumo: palaiko Konstitucinio Teismo sprendimus, kuriais bandoma trukdyti piliečiams naudotis jų demokratinėmis teisėmis, tylėjimu skatina teisėjus viederius paleidinėti į laisvę stambius nusikaltėlius, nieko nedaro dėl visuomenės dalyvavimo vis labiau nomenklatūrėjančiuose teismuose.

TS-LKD vadovybė tylėjimu pritaria turtinę nelygybę didinančiam Konstitucinio Teismo sprendimui dėl algų nomenklatūrai padidinimo, užmirštant nepasiturinčiuosius: TS-LKD frakcijos nariai galėjo suduoti rimtą smūgį didėjančioms naujosios nomenklatūros privilegijoms atsisakydama nuo 2014 01 01 padidintų („atstatytų“) algų perviršių, kurie sudaro nuo 1000 iki 2000 Lt į rankas per mėnesį, tačiau ne tik to nepadarė, bet sutiko tokį pasiūlymą patyčiomis (beje, toks bendravimo tonas kasmet vis stiprėja ir tampa vidine norma), kurias, partijos vadovybei tyliai remiant, organizuoja prabangiausius automobilius už mokesčių mokėtojų pinigus besinuomojantys Seimo nariai. Tuo tarpu Latvijos Konstitucinis Teismas 2008 m. priėmė priešingą sprendimą, pareikšdamas, kad krizių naštas pirmiausia turi nešti daugiausia uždirbantys, o pvz. pensininkai turi būti nuo to visiškai atleisti.

Negaliu pritarti TS-LKD Tarybos sprendimui šiuose Prezidento rinkimuose remti Dalią Grybauskaitę, nes ji negina nei demokratinių, nei krikščioniškųjų, nei konservatyviųjų vertybių. Ji taip pat atsakinga už neteisingumo didėjimą Lietuvoje, pvz. aktyviai dalyvavo buvusių FNTT vadovų –  sąžiningų pareigūnų V.Gailiaus ir V.Giržado atleidime. Kai jie laimėjo teismus, toliau juos paniekino, nes jų neatsiprašė, nereikalavo atsakomybės iš spectarnybininkų, kurie apšmeižė V.Gailių ir V.Giržadą, tokiu būdu demotyvavo visus sąžiningai dirbančius pareigūnus ne tik teisėsaugoje, bet ir visoje valstybės tarnyboje. Prezidentė D.Grybauskaitė taip pat nevetavo LR Konstitucinio teismo nurodymu LR Seimo priimto turtinę nelygybę didinančio algų „atstatymo“ nomenklatūrai įstatymo.

Daug metų būdamas partijoje, stebėjau, kaip ji nesulaikomai pūna iš vidaus. Neturiu iliuzijų –  tie patys procesai vyksta ir kitose partijose. Taip bus tol, kol partijos veiks kaip uždaros mafijinės grupuotės, kuriose draudžiama ir net persekiojama už bandymą pasakyti tiesą apie apsivogusį, visuomenei kenkiantį bendrapartietį. Kol būtent tokie yra partijos vadovybės globojami, tol partinė sistema tik tolins visuomenę nuo politinio gyvenimo, nes sąžiningas žmogus nenorės teptis rankų tokia politika. Sąrašiniais būdais rinkimuose dalyvaujančiose partijose vyraujanti prisitaikymo, pataikavimo atmosfera augina ne išmintingus piliečių atstovus, o tik partinei grupei draugų naudingus vadybininkus, kopiančius karjeros kopėtėlėmis iki pat viršaus – iki Lietuvos vadovų. Kol taip bus, tol Lietuvos žmonės tik keiks valdžią. Gerai gyvensime ne tada, kai mūsų politikai gerai skaičiuos, o tada, kai jei mylės žmones.

Kaip sustabdyti šį nuo demokratijos tolstantį Lietuvos laivą, kaip suteikti piliečiams realią teisę įtakoti politinį gyvenimą? Manau, kad tai įgalintų tikroji savivalda, kai visi piliečių atstovai būtų renkami tiesioginiuose (nesąrašiniuose) rinkimuose pradedant apylinkių (valsčių, seniūnijų) tarybomis, tiesiogiai renkamais seniūnais (viršaičiais), merais ir tik vienmandatėse apygardose formuojamu Seimu.

Apie šias neteisingumo problemas daug metų kalbėjau kiekviename TS-LKD tarybos posėdyje, deja, nebuvau išgirstas. Dėl šių priežasčių palieku TS-LKD, kuriai priklausiau nuo 1995 metų. Tai darau skaudančia širdimi, nes partijoje lieka labai daug sąžiningų, bendrąjį gėrį ginančių žmonių, tačiau jų balso nebegirdi naujoji nomenklatūrą, sėkmingai besusiliejanti su senąją į vieną didelę asmeninio egoizmo ir turtėjimo bevardę partiją, kuri negirdi žmonių lūkesčio, niekina jų iniciatyvas, žemina mažiau uždirbančius, vyresnius ir silpnesnius, garbina tik pinigą.

Vasario 16-ąją noriu švęsti ramia sąžine.

Pagarbiai,
Naglis Puteikis

TS-LKD pirmininkas ir frakcijos seniūnas Andrius Kubilius sakė, kad pasitraukęs iš partijos, N.Puteikis turėtų iš viso trauktis iš Seimo, nes į jį buvo išrinktas su partijos parama, nors ir vienmandatėje apygardoje. Konservatorių lyderis neatmetė galimybės, kad toks N. Puteikio žingsnis susijęs su galimu jo kandidatavimu į prezidentus. Pats N.Puteikis pripažino galvojantis apie kandidatavimą prezidento rinkimuose, tačiau galutinio sprendimo nepriėmęs. „Galvoju apie tai, žmonės siūlo, bet aš kol kas nieko nenusprendžiau“, – sakė N. Puteikis.

Pasitraukus N.Puteikiui, TS-LKD frakcija Seime turės 32 atstovus.

N.Puteikis nuo 2005 iki 2011 metų vadovavo Klaipėdos konservatoriams. Vėliau tas skyrius buvo panaikintas, o vietoj jo sukurti trys nauji. Pirmą kartą Seimo nariu N.Puteikis išrinktas 1997 metais. Kitą kartą – 2011 metų liepos 17 dieną priešlaikiniuose rinkimuose Danės vienmandatėje apygardoje. Po metų jis vėl buvo išrinktas į šalies parlamentą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija