2014 m. vasario 28 d.    
Nr. 9
(2080)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Adoracija – meilės budėjimas

Švč. Sakramento adoracija Šakių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Šiemet kiekvieną dieną kurioje nors Lietuvos bažnyčioje vyksta 24 valandas besitęsianti Švč. Sakramento adoracija už šeimas „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11). Per visus metus ir per visas Lietuvos vyskupijas vilnija nenutrūkstama maldos grandinė, kurios pagrindinė intencija – Šeimos metais leisti aktyviau pasireikšti krikščioniškoms šeimoms. Vasario 8 dieną Vilkaviškio vyskupijoje laikinai pasibaigė šioji nenutrūkstama adoracijos grandinė, sugrįšianti vasarą.

Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje paros Švč. Sakramento adoracija vyko vasario 2–3 dienomis. Mirgėjo laikraščiai ir internetas nuo skelbimų. Kviesti visi: šeimos ir pavieniai žmonės, chorai ir besiruošiantys Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimui vaikai, ministrantai ir adorantės, Marijos legionas ir „Caritas“, Gyvojo Rožinio, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos grupelės, Šventojo Rašto, Dievo Gailestingumo grupės, tikybos mokytojai su mokiniais, kaimų, įvairių gatvių, daugiabučių gyventojai. Šventasis Raštas ragina: „Eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite!“ (Mt 22, 9–10), „Nebijokite vidur dienos skelbti nuo stogų tai, ką jums kalbu!“ (Mt 10, 27). Adoracijos metu buvo giedamos giesmės, kalbamos įvairios maldos, nuoširdžios padėkos Viešpačiui. Buvo ir tylos, apmąstymų... Ypatingas laikas – nakties metu tamsioje bažnyčioje prie apšviestos monstrancijos – Gyvojo Jėzaus, pasilikusio „meilės kalėjime“... Paros adoracijoje visi bendruomeniškai grupelėmis arba šeimomis rinkosi prieš Švenčiausiąjį ir maldos tyloje ar giesmės melodijoje ėjo Meilės artumon. Tikrai ne vienas jautė prisilietimą ir net sugrįžus namo dar ilgai pasiliko toji dvasinė būsena.

Žmonės dažnai Dievą prisimena tik bėdos minutę, kada reikia kažko prašyti, o dėkoti dažnas pamiršta. Argi nereikėtų visko pradėti nuo padėkos už tobulą meilę, už tai, kad Jis – Dievas – kiekvieno iš mūsų norėjo dar pasaulio pradžioje, padėkos, kad mus sukūrė iš begalinės savo meilės, kad Jis yra šalia ne tik tada, kai to prašome, bet ir kai atsukame nugarą. Turime galimybę iš tokios meilės mokytis, sekti Viešpaties nurodymu: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13, 34–35).

Dar daugelis taria: „Nežinau, ką daryti, kai būna adoracija“. Ateik, sudėk ant Viešpaties altoriaus visus savo rūpesčius, pavesk Jam visą savo gyvenimą ir tik po kurio laiko suvoksi, kad toji diena pakeitė tavo gyvenimą. Kol tu pats nežengsi to vieno žingsnio, tol niekas nepasikeis.

Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija – meilės budėjimas, į kurį įsitraukia visi tikintieji, kiekvienas pagal savo galimybes. Tai – tarsi nenutrūkstanti maldos srovė, atgaivinanti visą tikinčiųjų bendruomenę ir teikianti Dievui šlovę. Tai – vienybės ženklas tarp visų, pamainomis ateinančių melstis, ir be galo ilga meilės bei tikėjimo grandinė.

Paros adoracija tepaskatina mus permąstyti gyvenimo prioritetus. Ne veltui sakoma: „Jei Dievas yra pirmoje vietoje, – tai visa kita yra savo vietose!“ „Mylėkite ir būsite mylimi“, – primena Seneka. Ar įsileidžiame meilę į širdis? Juk Dievas yra Meilė! Ačiū tiems, kurie pakviesti atsiliepė! (pgl. Mt 22, 3). Telaimina Dievas Jus ir Jūsų šeimas!

Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija