2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kad amžinybė būtų netuščia...

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Prel. prof. habil. dr. Vytautas
Steponas Vaičiūnas OFS

2013 metais pasirodė eilėraščių rinkinys „Kad amžinybė būtų netuščia“ – habil. dr. profesoriaus prelato Vytauto Stepono Vaičiūno OFS pirmoji poezijos knyga. Ilgametis Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas, prof. habil. dr. prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS – plačiai žinomas mokslo, kultūros ir daugelyje kitų svarbių veiklos sričių, šiomis dienomis mini 70-ąsias gimimo metines. Visas kilnaus dvasininko gyvenimas – kelionė į Amžinybę, kurią lydi jau atliktų ir tebedirbamų prasmingų darbų virtinė, skleidžianti Dievo Meilę, liudijanti meilę artimui...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija