2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Ukrainos kelias. Naujas Europos vektorius

Lietuvos Respublikos Seime vykusio tarptautinio apskritojo stalo viešas pareiškimas dėl paramos Ukrainai

Apskritojo stalo dalyviai,

išklausę Ukrainos atstovų informaciją bei Lietuvos, Latvijos ir kitų šalių politikos apžvalgininkų pranešimus apie demokratines permainas Ukrainoje, apie dabartines problemas ir pavojus,

p a r e i š k i a:

1. Tarptautinė bendruomenė turėtų griežčiau įvertinti Rusijos institucijų paramą politinėms ir militarizuotoms jėgoms, kurios kėsinasi į Ukrainos teritorinį vientisumą Kryme ir kitur, užkirsti kelią Rusijos kariniam kišimuisi į Ukrainos vidaus reikalus. 1994 metais daugiašalėje sutartyje, kuri vadinama „Budapešto memorandumu“, Rusija kartu su JAV įsipareigojo gerbti Ukrainos sienų neliečiamybę, jos teritorinį vientisumą. Dabartinė Rusijos politika Ukrainos atžvilgiu laužo Rusijos tarptautinius įsipareigojimus ir kelia grėsmę Ukrainos nacionaliniam saugumui bei stabilumui.

2. Europos Sąjungos šalys turėtų aktyviau remti demokratines permainas Ukrainoje. Europos Sąjunga kartu su Ukrainos valstybinėmis institucijomis turėtų parengti ir įgyvendinti Ukrainos piliečių informavimo apie Europos Sąjungą programą, ypač atkreipiant dėmesį į rytines bei pietines Ukrainos sritis, prieš kurias Rusijos informacinėje erdvėje yra vykdoma dezinformavimo kampanija.

3. Europos Sąjungos šalys turėtų remti Ukrainos valstybinių institucijų siekius užtikrinti skaidrumą ir demokratinius standartus šiuose Ukrainos Respublikos Prezidento rinkimuose, plėtoti demokratines piliečių dalyvavimo valstybės gyvenime tradicijas.

4. Europos Sąjungos šalys narės bei kitos demokratinės pasaulio šalys turėtų tęsti konkrečią humanitarinę, medicininę, psichologinę ir kitą pagalbą Ukrainos piliečiams, patyrusiems terorą bei smurtą.

5. Sankcijos Ukrainos politikams ir pareigūnams, prisidėjusiems prie smurtinių veiksmų prieš Ukrainos piliečius, turėtų apimti ir jų sąskaitų demokratinių šalių bankuose užšaldymą. Būtina užtikrinti veiksmingą šių politikų ir pareigūnų tarptautinę paiešką, juolab, kad turima duomenų, kad kai kurie asmenys, atsakingi už smurtinius veiksmus, galėjo pasitraukti ne tik į Rusiją ar Baltarusiją, bet ir į Šengeno šalių erdvę.

6. Ilgalaikė parama demokratiniams procesams visoje erdvėje nuo Baltijos iki Juodosios jūros turėtų strategiškai apimti šio regiono šalių ir tautų tikrosios istorijos bei kultūros puoselėjimą, prisidedant prie nacionalinių kultūrų bei nacionalinės savimonės plėtros ir pat prie geresnio jų pažinimo visoje Europoje.

 Apskritojo stalo dalyvių vardu –

Rytas Kupčinskas,
Gintaras Songaila

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija