2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Paveldėta Prokuratūra

Kęstutis MILKERAITIS

Prokuratūros sistemoje man teko dirbti dviem laikotarpiais: toje, kokia ji buvo iškart baigus universitetą praėjusio šimtmečio aštuntame dešimtmetyje, o antrąkart – jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Tad šios institucijos, lėmusios ir bendrąją teisminės valdžios būklę, genezė man šiek tiek pažįstama. Regėdamas joje ano pasaulio žmones, savo tikslams panaudojusius atkurto valstybingumo vaisius, niekuo nesistebiu. Pokomunistiniame pasaulyje tik Vokietija iš karto pakeitė veidus teisėtvarkos vitrinose. Nepriklausomybės metais kelis kartus spaudoje siekiau atkreipti visuomenės dėmesį į apgalvotai vykdomas nacionalinės teisinės sistemos perversijas (žr. tekstus „Lietuvos generalinė...“ – „Dienovidyje“, „Trevi fontanas“ – „Lietuvos aide“, „Vestuviniai generolai ir Lietuvos saugumas“ – „XXI amžiuje“). Tačiau realybė baisesnė nei galima buvo prognozuoti. Ir visa tai dėl institucijų patekimo į... nematomą slaptą valdymą. Mane, pradedantį dirbti teisininką, prokuratūros sistemoje dirbusiųjų santykiai stebindavo – tiek anuometinių teisininkų moralė, tiek pats sovietinio teisininko tipas. Nebūdami nomenklatūros sąrašuose, eiliniai tarnybinę padėtį naudojo deficitams gauti. Veikė blato sistema. Ana moralė, jau kaip tam tikras teisinės santvarkos bruožas, buvo tyliai perkelta į atkurtos valstybės vartoseną.


Atgarsiai

27 pasiuntiniai

Yra mąstančių, dar mąstančių ir yra tik rėkiančių. Tai dėl referendumo, kuriuo Lietuvai siūloma atmesti Europos sutartį. Atmesti kartu su Europos Sąjungos (ES) paramai nūnai teikiama per daugybę finansinių programų ūkininkams, energijos vartotojams, terminalo statytojams ir IAE branduolinių atliekų paveldėtojams, mokykloms, ligoninėms. Čia ir politinė parama sunkiais tarptautiniais atvejais, gal jos reikės kur kas daugiau.


Kas naujo Tėvynėje?

Visa tai tęsiasi jau dvidešimt trejus metus, ir tos naujienos nėra džiuginančios. Jau po Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto paskelbimo šaknis į visuomenės gyvenimą įleido Dž. Sorošo fondas. Jo tikslas – liberalizmo idėjų propagavimas, įgyvendinimas. Buvo įsteigta įvairių nevyriausybinių organizacijų, institutų, Atviros Lietuvos fondas, ir kasmet jų daugėja.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija