2014 m. kovo 7 d.    
Nr. 10
(2081)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Malda už jaunimą, Lietuvos ir Bažnyčios ateitį

Vasario 13 dieną į Šiluvą atvykę piligrimai šventė Marijos dieną, meldėsi savo asmeniškomis intencijomis, už Tėvynę Lietuvą ir ypač jos jaunimą, už kenčiančius, sergančius artimuosius, prisimindami neseniai minėtą Pasaulinę ligonių dieną ir pavesdami juos Šiluvos Marijai, Ligonių Sveikatai. Į Šiluvą tą dieną piligriminę kelionę surengė Jurbarko dekanato parapijų tikintieji, o jų kunigai aukojo šv. Mišias, patarnavo klausyklose teikdami Atgailos sakramentą.

Iškilmingai Eucharistijai Šiluvos Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, giedojo Jurbarko parapijos choras.

Arkivyskupas pakvietė, be savo asmeninių prašymų, melsti Viešpatį ypač globoti jaunimą, kad jis augtų ir bręstų ir taptų gražia Lietuvos ir Bažnyčios ateitimi. Ligonių pagijimai, stebuklai, kurie jungia Lurdą, Fatimą, Šiluvą, kaip sakė savo homilijoje arkivyskupas, kalba apie Švč. Mergelę Mariją, kuri yra mažųjų ir silpniausiųjų žmonių globėja. Marija visur apsireiškė ne didiesiems – ne politikams, ne valdovams ir net ne vyskupams, – bet piemenims, vaikams.

„Dievo akyse maži vaikai, ligoniai, žmonės, nešantys vargų kryžius, ir yra mažutėliai, kuriems dažniausiai atsiveria dangus, pažerdamas malonės lietų“, – kalbėjo arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog Evangelija moko labiausiai bijoti pasijusti dideliems ir reikšmingiems.

„Mums gali atrodyti, kad Dievas negirdi mūsų maldų, prašymų. Tačiau Jis tikrai girdi mūsų širdies šauksmus, tik mums duoda šimtą kartų daugiau, nei prašome. Mes prašome sveikatos, apsaugos nuo nelaimių, kad nekentėtume ir nieko nestokotume, o Dievas duoda mums save patį. Dievas mažutėliams leidžia labiausiai priartėti prie savo mylinčios širdies“, – kalbėjo ganytojas.

Pagal siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija